Startti

Startti on Valkeakosken kaupungin työllisyyspalveluiden kuntouttavan työtoiminnan paja 17–28 –vuotiaille.

Startti on nuorille 17-28-vuotiaille suunnattu työpaja, jossa toimintaan osallistutaan kuntouttavana työtoimintana. Toiminta jakaantuu vuosittain neljään eri teemaan, joiden sisältöä räätälöidään nuorten tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Vuosikellon mukaiset teemat:

  • Koulutus- ja työelämä
  • Yhteiskunta ja talous
  • Terveys ja hyvinvointi
  • Itsetuntemus ja vuorovaikutus.

Viikoittaiset toimintapäivät pitävät sisällään kaksi päivää koulutus- ja työelämän valmiuksiin keskittyvää aihetta ja kaksi päivää Arjen parhautta –aihetta. Jokainen nuori aloittaa Startti-taipaleensa Arjen parhautta päivien sisällöllä. Kuntoutujan ensimmäisen 3kk jakson aikana kartoitetaan nuoren toiveet ja tavoitteet sekä tutustutaan toisiin ryhmäläisiin. Asiakkaille tarjotaan mahdollisuus myös työttömien terveystarkastukseen. Startti on auki osallistujille ma-to klo 9 – 13. Startilla ollaan kuntouttavassa työtoiminnassa, 2-4 pvä/vko, 4 h/pvä.

Toiminta on tavoitteellista ja koostuu ryhmävalmennuksesta, yksilövalmennuksesta sekä erilaisista toiminnallisista sisällöistä. Päämääränä on nuoren tukeminen realististen tavoitteiden asettamisessa ja toteuttamisessa. Startin toiminnan tarkoituksena on edistää nuorten sosiaalista vahvistumista, osallisuutta, omatoimisuutta, oman polun löytämistä, elämänhallinnantaitoja ja yhteisöllisyyttä.

Startilla tuetaan nuoren itsenäistymistä ja hänet ohjataan tarvittaessa oikea-aikaisiin ja palvelutarpeen mukaisiin palveluihin. Ratkaisuja ja tukitoimia pyritään löytämään yhdessä nuoren sekä verkoston kanssa, joissa työskennellään tiiviisti. Valmentautujia tuetaan nivelvaiheissa. Nuorella on kuntouttavan työtoiminnan ajan myös sosiaaliohjaajan palvelut käytettävissä.

Ole yhteydessä Startin sosiaaliohjaajaan (eli kuntakokeilun OMA-valmentajaan), jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää Startin toiminnasta. Startin toimintaan ohjaudutaan OMA-valmentajan tekemän palvelutarpeen arvion mukaisella ohjauksella. Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla ja puhelimitse, Startin ohjaajat tavoittaa myös Facebookin ja Instagramin kautta!

Viimeksi muokannut: Ilovuori Sari

p0

Starttipaja Facebookissa