Facebook pixel

Startti

Startti on Valkeakosken kaupungin työllisyyspalveluiden valmennusyksikkö 17–28 –vuotiaille. Toiminta jakaantuu 3 kk:n mittaisiin erilaisiin valmennuksiin, joita räätälöidään tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Keväällä 2021 toteutetaan mm. seuraavia valmennuksia:

  • Alkustartti (palvelu-ja tilannekartoitus)
  • Arjen parhautta -valmennus
  • Kyvyt esiin -valmennus
  • Luovuuden lähteellä -valmennus
  • Koulutus-ja työelämävalmennus
  • YTO-valmennus

Jokainen valmentautuja aloittaa Startti-taipaleensa Alkustartti -valmennuksessa. Tämän aikana kartoitetaan nuoren toiveet ja tavoitteet sekä tullaan toisillemme tutuiksi. Alkustartin aikana pyritään tarjoamaan mahdollisuus myös työttömien terveystarkastukseen. Valmennukset vaihtuvat pääsääntöisesti 3 kk välein. Startti on auki valmentautujille ma-to klo 8-15:30. Valmennuksissa ollaan kuntouttavassa työtoiminnassa, 2-4 pvä/vko, 4 h/pvä.

Startin valmennuksissa on erilaisia teemoja ja sisältöjä, joilla lisätään ja tuetaan koulutus- ja työelämävalmiuksia. Toiminta on tavoitteellista ja koostuu yksilövalmennuksesta, ryhmävalmennuksesta sekä erilaisista toiminnallisista sisällöistä. Päämäärinä ovat realististen suunnitelmien tekeminen, tavoitteiden asettaminen ja seuranta sekä kestävien ratkaisujen löytäminen. Startin toiminnan tarkoituksena on edistää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten sosiaalista vahvistamista, osallisuutta, elämässä eteenpäin menemistä, oman polun löytämistä, elämänhallinnantaitoja, yhteisöllisyyttä sekä toimijuutta omien asioiden eteenpäin viemiseksi. Tavoitteena on tarjota mahdollisimman monipuolista ohjausta ja tukea työllistymistä kohti edetessä tai opiskelemaan haettaessa.

Startilla tuetaan nuoren psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia, eli tuki on kokonaisvaltaista. Ratkaisuja ja tukitoimia pyritään löytämään yhdessä nuoren sekä verkoston kanssa, joissa työskennellään tiiviisti. Valmentautujia tuetaan myös nivelvaiheissa.

Ole yhteydessä Startin sosiaaliohjaajaan, jos olet kiinnostunut kuulemaan Startista lisää tai haluat tulla tutustumaan. Voit olla yhteydessä itse tai jos mietit, että läheisesi voisi hyötyä Startin toiminnasta. Yhteydenotot ensisijaisesti puhelimitse (myös WhatsApp), mutta meidät tavoittaa myös sähköpostilla sekä Facebookin ja Instagramin kautta!

Viimeksi muokannut: Ilovuori Sari

Starttipaja Facebookissa