Startti

Startti on Valkeakosken kaupungin työllisyyspalveluiden valmennusyksikkö 17–28 –vuotiaille. Toiminta jakaantuu 3 kk:n mittaisiin erilaisiin valmennuksiin, joita räätälöidään tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Keväällä 2020 toteutetaan mm. seuraavia valmennuksia:

  • Palvelu- ja tilannekartoitus
  • Arjen haltuunotto
  • Luovuus irti: taide, teatteri, musiikki
  • Työhönvalmennus
  • YTO-valmennus
  • Oma elämä tutuksi

YTO-valmennusryhmä toimii non stop –periaatteella, muut ryhmät vaihtuvat 3 kk välein ja ovat ns. suljettuja ryhmiä. Startti on auki valmentautujille ma-to klo 8-15:30. Valmennuksissa ollaan pääasiassa kuntouttavassa työtoiminnassa, 2 tai 4 pvä/vko, 4 h/pvä.

Startin koko toiminta on opinnollistettu ja Startin valmennussisällöt ja kaikki toiminta on rakennettu ammatillisen perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien (YTO) osaamistavoitteiden pohjalta. Startin valmennuksissa on eri teemat ja sisällöt, jotka sisältävät yhteisten tutkinnon osien eri osa-alueita. Startilla on useita eri malleja, joiden avulla voi kerryttää YTO-osaamistaan, saada mm. osaamistodistuksen ja hyödyntää oppimaansa jatko-opinnoissa.

Toiminta on tavoitteellista ja koostuu yksilövalmennuksesta, ryhmävalmennuksesta sekä erilaisista toiminnallisista sisällöistä. Päämäärinä ovat realististen suunnitelmien tekeminen, tavoitteiden asettaminen ja seuranta sekä kestävien ratkaisujen löytäminen. Startin toiminnan tarkoituksena on edistää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten sosiaalista vahvistamista, osallisuutta, elämässä eteenpäin menemistä, oman polun löytämistä, elämänhallinnantaitoja, yhteisöllisyyttä sekä toimijuutta omien asioiden eteenpäin viemiseksi.

Startilla tuetaan nuoren psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia, eli tuki on kokonaisvaltaista. Ratkaisuja ja tukitoimia pyritään löytämään yhdessä nuoren sekä verkoston kanssa, joissa työskennellään tiiviisti. Valmentautujia tuetaan myös nivelvaiheissa.

Viimeksi muokannut: Osa Eeva

Starttipaja Facebookissa

11.12.2020 - 11:10
@Startti Valkeakoski
09.12.2020 - 08:52
@Startti Valkeakoski
09.12.2020 - 08:52
@Startti Valkeakoski
09.12.2020 - 08:52
@Startti Valkeakoski
09.12.2020 - 08:49
@Startti Valkeakoski
10.11.2020 - 09:45
@Startti Valkeakoski
30.10.2020 - 09:26
@Startti Valkeakoski
27.10.2020 - 09:16
@Startti Valkeakoski
26.10.2020 - 10:47
@Startti Valkeakoski
01.10.2020 - 09:32
@Startti Valkeakoski