Startti

Startti on Valkeakosken kaupungin työllisyyspalveluiden työpaja nuorille

Startti on Valkeakosken kaupungin työllisyyspalveluiden tarjoamaa työpajatoimintaa 18-28-vuotiaille nuorille, jotka etsivät omaa polkuaan. Toiminta toteutetaan 1-6 kk kestävänä työkokeiluna, jossa nuori kehittää itselleen läpi elämän kantavia toimintamalleja työkyvyn ja työhyvinvoinnin luomiseen ja ylläpitämiseen. Päivät sisältävät sekä ryhmä- että yksilötoimintaa. Käytännön opiskelu- ja työelämätaitojen lisäksi Startilla kartutetaan psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia voimavaroja sekä työkaluja niiden jatkovahvistamiseen. Startilla nuorella on mahdollisuus löytää itsensä ja suunnan eteenpäin.

Startilla ollaan neljänä päivänä viikossa (maanantai-torstai) klo 9:00-13:00. Päiviin sisältyy mm. opiskelu- ja työmahdollisuuksiin tutustumista, työnhaku- ja CV- koulutusta, arjen taitojen harjoittelua, liikuntaa, retkiä kulttuurikohteisiin, käden taitoja, luontoretkeilyä sekä muuta hyvinvointia vahvistavaa toimintaa.

Startilla tuetaan nuoren itsenäistymistä ja hänet ohjataan tarvittaessa oikea-aikaisiin ja palvelutarpeen mukaisiin palveluihin. Ratkaisuja ja tukitoimia pyritään löytämään yhdessä nuoren sekä verkoston kanssa, joissa työskennellään tiiviisti.

Ole yhteydessä Startin OMA-valmentajaan, jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää Startin toiminnasta. Startin toimintaan ohjaudutaan OMA-valmentajan tekemän palvelutarpeen arvion mukaisella ohjauksella. Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla ja puhelimitse, Startin ohjaajat tavoittaa myös Instagramin kautta!

Viimeksi muokannut: Sadeharju Annika