Vapautus vesihuoltoon liittymisestä

Vesihuoltolaitoksen (vesihuoltolaitos, vesiosuuskunta tai vesihuoltoyhtymä) toiminta-alueella sijaitsevan kiinteistön tulee liittyä vesihuoltolaitoksen verkostoihin.

Tästä liittymisvelvollisuudesta voi hakea vapautusta ympäristönsuojelusta.  Vapautushakemukset käsitellään Valkeakosken rakennus- ja ympäristölautakunnassa ja ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Ennen vapautushakemuksen käsittelyä pyydetään lausunto kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta ja toiminta-alueen vesihuoltolaitokselta sekä tarpeen mukaan Pirkanmaan ELY-keskukselta. Vapautuksen hakijalle annetaan saadut lausunnot tiedoksi ja mahdollisuus antaa vastine asiassa.

Viimeksi muokannut: Nieminen Pirjo-Liisa