Meluntorjunta

Melu on ääntä, joka koetaan epämiellyttävänä tai häiritsevänä tai joka on haitallista hyvinvoinnille tai terveydelle vahingollista. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on turvata terveellinen ja viihtyisä ympäristö sekä edistää meluntorjuntaa.

Meluntorjunta on haastavaa, sillä melun kokeminen on hyvin subjektiivista. Äänen häiritsevyys riippuu äänen ominaisuuksien lisäksi altistuksen kestosta, altistuspaikasta, kuulijan mielentilasta ja siitä mitä kuulija on tekemässä.

Meluilmoitus

Haitallista melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta tulee tehdä meluilmoitus. Ilmoituksen varaisia toimintoja ovat rakennus- ja purkutyöt sekä yleisötilaisuudet (musiikki- ja urheilutapahtumat).  Tarkemmat määritelmät meluilmoitusta edellyttävistä toiminnoista löytyy Valkeakosken kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä. Ilmoitus tulee tehdä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Meluilmoitusta ei kuitenkaan edellytetä tekemään yksityistalouteen liittyvästä toiminnasta.

Vaikka varsinaista meluilmoitusta ei edellytettäisikään, kannattaa tilapäisestä häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tiedottaa vaikutusalueella oleville naapureille. Tiedotteessa pitää ilmetä haittaa aiheuttavan työn laatu ja kesto sekä yhteyshenkilön yhteystiedot.

Viimeksi muokannut: Osa Eeva