Maatalouden ympäristönsuojelu

Tietyt maatalouden toiminnot vaativat koosta riippuen joko ympäristöluvan tai kuuluvat yleisen ilmoitusmenettelyn piiriin. Kunnan valvonnassa olevat eläinsuojat ovat lähtökohtaisesti ilmoituksenvaraisia.

Menettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja, kuten eläinsuojia. Ilmoitus on jätettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 120 vuorokautta ennen toiminnan suunniteltua aloittamista. Ilmoitukset ja luvat käsittelee Valkeakosken kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta.

Nitraattiasetuksen valvonta

Nitraattiasetus ohjaa lannan käyttöä ja varastointia vähentääkseen lannasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Kuivalannan ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa poikkeustilanteessa tulee ilmoittaa 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka tarvittaessa suorittaa tarkastuksen. Ilmoituksen lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista tekee niiden vastaanottaja. Ilmoituksen lannan varastoinnista poikkeustilanteessa tekee se toiminnanharjoittaja, jonka eläintilalla lanta syntyy. Viranomainen suorittaa tarvittaessa tarkastuksen.

Ympäristönsuojeluviranomaiselle on ilmoitettava lannan levittämisen kieltoajasta poikkeamisesta. Toiminnanharjoittajan, jonka kotieläintilalla lanta syntyy, on ilmoitettava poikkeamisesta lokakuun loppuun mennessä. Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on kielletty marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan kuitenkin poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi.

Viimeksi muokannut: Mila Mäenluoma