Maa-ainesten ottaminen

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottaminen ja pois kuljettaminen vaatii maa-aineslain mukaisen luvan. Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan Valkeakosken ympäristönsuojelusta ja toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin lupa on käsitelty. Luvan käsittelee Valkeakosken kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta.

Toiminnan aikana luvanhaltijan tulee vuosittain tehdä ilmoitus otetun aineksen määrästä ja laadusta. Ottajan on muun muassa varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa.

Kotitarveotto

Maa-aineslain mukaista lupaa ei vaadita, jos maa-ainesta otetaan omaan tavanomaiseen kotitarvikekäyttöön, joka liittyy asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Jos ottamisalueesta on otettu tai tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kuutiometriä maa-aineksia, tulee ottajan ilmoittaa valvontaviranomaiselle ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus. Ottamisen tulee kuitenkin noudattaa maa-aineslakia.

Viimeksi muokannut: Osa Eeva