Lupa- ja ilmoitusasiat

Ympäristönsuojelulainsäädännössä on useita lupia, rekisteröintejä ja erilaisia ilmoitusmenettelyjä, jotka koskevat mahdollista ympäristöhaittaa aiheuttavia toimintoja. Näitä tarvitsevat toiminnassaan yritykset ja yksityiset henkilöt.

Ympäristönsuojelunviranhaltijat neuvovat ja opastavat tarvittaessa hakemuslomakkeiden kanssa. Etenkin ennen ympäristö- ja maa-aineslupahakemuksen vireille jättämistä on hyvä käydä neuvottelemassa asiasta.

Esimerkkejä lupa- ja ilmoitusasioista

  • Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely
  • Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin
  • Maastoliikennelain mukainen lupa
  • Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään
  • Vesiliikennelain mukainen lupa
  • Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta
  • Ojitus
  • Ympäristölupa

Ympäristönsuojeluun liittyvät kyselyt hoidetaan ensisijaisesti sähköpostin kautta ymparistonsuojelu@valkeakoski.fi

Viimeksi muokannut: Osa Eeva