Ajankohtaista

Valkeakoski  >  Yrityspalvelut  >  Ajankohtaista

Uusi kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallinta -opas on julkaistu

25.11.2019 kello 15:30

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tiedottaa 25.11.2019:

Kemikaalivuodot ja sammutusjätevedet hallintaan uuden oppaan avulla

Laitoksista ja varastoista voi valua ympäristöön kemikaaleja tai sammutusjätevesiä, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai riskejä ihmiselle tai ympäristölle. Kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallintaan on julkaistu uusi opas.

Opas on tarkoitettu kaikille nestemäisiä vaarallisia kemikaaleja käsitteleville ja varastoiville teollisuuslaitoksille ja muille toimijoille, esimerkiksi maatiloille, työmaille ja kasvihuoneille.

Opas kertoo vuotojen ja sammutusjätevesien hallinnan periaatteista sekä menettelytavoista, joilla voidaan saavuttaa yleiset turvallisuusvaatimukset. Opas palvelee toiminnanharjoittajia ja viranomaisia.

Oppaassa kuvaillaan rakenneratkaisuja, joiden avulla voidaan estää mahdollisten vuotojen tai kemikaalien pilaamien sammutusjätevesien pääsy maaperään, vesiin tai viemäriin. Oppaassa esitetyt rakenneratkaisut perustuvat lainsäädäntöön, standardeihin, viranomaisohjeisiin ja yleisiin hyviin käytäntöihin.

Opas on laadittu viranomaisten yhteistyönä.  Valmistelutyössä ovat olleet mukana Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes), Hämeen ELY-keskuksen, Pirkanmaan pelastuslaitoksen, Etelä-Suomen aluehallintoviraston sekä Lahden ja Lohjan kaupunkien edustajat.

Kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallinta -opas on saatavissa Tukesin verkkosivuilta.

Alkuperäinen tiedote löytyy Tukesin verkkosivuilta.

 

Näytä kaikki tiedotteet »