Työpaikat

Valkeakoski  >  Työpaikat

Maisemasuunnittelija

15.04.2019 kello 08:00

Valkeakoski on vireä ja viihtyisä eteläisen Pirkanmaan keskus. Valkeakoskella
on yli 21.000 asukasta, erinomainen sijainti aivan Tampereen tuntumassa
sekä kaikki kaupungin palvelut lähes maaseudun mukavuuksilla.


Valkeakosken kaupungin Tekninen keskus hakee vakituiseen työsuhteeseen 1.6.2019 alkaen

MAISEMASUUNNITTELIJAA (vakanssi 72046)

Yhdyskuntatekniikan tulosalue vastaa liikenneväylien, vesihuoltoverkostojen sekä
viher-, satama- ja muiden yleisten alueiden suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitotehtävistä. Maisemasuunnittelija sijoittuu organisaatiossa tällä hetkellä yhdyskuntatekniikan tulosalueelle mutta tulevan organisaatiomuutoksen myötä vakanssi siirtyy tilapalveluiden asiantuntijayksikköön, joka vastaa mm. julkisten rakennusten, leikkikenttien ja liikuntapaikkojen hoidosta ja kunnossapidosta sekä metsätaloudesta. Tehtävät tulevat jakautumaan kuitenkin molemmille tulosalueille.

Toimen kelpoisuusvaatimuksena on hortonomin (amk) ammattitutkinto tai muu soveltuva vastaavan tasoinen koulutus sekä kokemusta toimialalta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää oma-aloitteisuutta itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyötaitoja sekä kykyä tietokoneavusteisten ohjelmien käyttöön. Eduksi katsomme kokemuksen AutoCad-pohjaisesta suunnittelusta sekä kunnallisesta päätöksenteosta.

Maisemasuunnittelijan keskeisimpiin tehtäviin kuuluvat maisema-, viheralue- ja hulevesisuunnittelu sekä niihin liittyvät kehittämis- ja asiantuntijatehtävät, rakennuttaminen ja valvonta. Lisäksi tehtäviin sisältyy yhteistyö maankäytön suunnittelun kanssa. Eduksi katsomme vihervalvojan pätevyyden.

Toimi täytetään 1.6.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan ja työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Työaika on 36,75 h/vko ja palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista.

Valkeakosken kaupungin työpaikat ovat savuttomia.

Hakemus pyydetään toimittamaan 16.5.2019 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi (työavain 228265) tai osoitteella Valkeakosken kaupunki, Kirjaamo, PL 20, 37601 Valkeakoski
Hakemuksen tulee sisältää selvitys koulutuksesta ja aikaisemmasta työkokemuksesta.
Kirjekuoreen merkintä: ”Maisemasuunnittelija”

Lisätietoja tehtävästä antaa yhdyskuntatekniikan päällikkö Timo Lamminpää p. 040 335 7711 tai tekninen johtaja Hanna-Kaisa Lahtisalmi p. 040 335 7710.

Valkeakoski 15.4.2019

Tekninen keskus
Valkeakosken kaupunki 

Näytä kaikki tiedotteet »