Työpaikat

Valkeakoski  >  Työpaikat

Perhetyön tiimivetäjä

07.02.2018 kello 09:31

Valkeakoski on vireä ja viihtyisä eteläisen Pirkanmaan keskus. Valkeakoskella on yli 21.000 asukasta, erinomainen sijainti aivan Tampereen tuntumassa sekä kaikki kaupungin palvelut lähes maaseudun mukavuuksilla.

Haemme vakituiseen virkasuhteeseen 01.03.2018 alkaen

PERHETYÖN TIIMINVETÄJÄÄ   (vakanssi nro 20669)

Sosiaalipalvelujen tulosyksikkö muodostuu palvelutarpeen arvioinneista, työikäisten palveluista, lapsiperheiden palveluista, lastensuojelusta ja perhetyöstä.   Tulosyksikköä johtaa palvelupäällikkö ja tämän lisäksi toimintoja on jaettu tiiminvetäjille.

Perhetyön tiiminvetäjän toimenkuvaan kuuluu yhdeksän hengen tiimin lähiesimiehenä toimiminen, työtehtävien koordinointi ja sisällöllinen pohtiminen sekä tilanteen mukaan myös asiakastapaamisia.

Perhetyön tiimiin tulee lähetteitä lastensuojelusta ja sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista. Perhetyön tiimi tuottaa myös ammatillista tukihenkilö työskentelyä ja valvottuja tapaamisia. Perhetyön tiiminvetäjä ottaa vastaan lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun tilaukset, jotka tuotetaan perhetyön tiimillä.

Tiiminvetäjän toimenkuva vaatii laajaa sosiaalityön ja perhetyön tuntemusta ja valmiutta tukea työntekijöitä arjen pyörityksessä. Työnkuvaan kuuluu myös virka-aikainen sosiaalipäivystys, jossa vaaditaan nopeaa tilannetajua. Tavoitteena on saada palvelutarpeen arviot heti alkuun.

Kehitämme toimintaamme voimakkaasti, joten idearikkaus ja näkemykset siitä mihin toimintaa pitää viedä, ovat tehtävän ehdottomia edellytyksiä. Myös hyvät vuorovaikutustaidot suhteessa omaan tiimiin, sosiaalityöntekijöihin ja yhteistyökumppaneihin ovat oleellisia tehtävän menestyksekkään hoitamisen kannalta.

Perhetyön tiiminvetäjä on sosiaali- ja perhepalveluiden johtoryhmän jäsen. Työnohjaus on järjestetty.

Haastattelut pidetään 23.2.2018.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/ 2015 8§ mukainen laillistus.

Työaika on 38,75 ja palkkaus määräytyy Kvtesin mukaan (2540,00 euroa)

Valkeakosken kaupungin työpaikat ovat savuttomia.

Valituksi tulleen on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Tehtävässä on 6 kk:n koeaika.

Hakemukset johon on liitetty ansioluettelo ja kelpoisuuden osoittavat todistusjäljennökset on toimitettava  21.02.2018  klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi, (työavain 167606) tai postitse  os. Valkeakosken kaupunki, Kirjaamo, PL 20, 37601 Valkeakoski ( kuoreen merkintä ”perhetyön tiiminvetäjä”).  

Lisätietoja antaa sosiaalipalvelujen palvelupäällikkö Salla Heiskanen, puh. 040 335 7890 tai sosiaali- ja perhepalvelujen johtaja Soile Merilä, p. 040-3357385.

Valkeakoski 7.2.2018

Sosiaali- ja terveyskeskus

 

Näytä kaikki tiedotteet »