Työpaikat

Valkeakoski  >  Työpaikat

Sosiaaliohjaaja

10.07.2017 kello 12:57

Haemme vakituiseen virkasuhteeseen 14.08.2017 alkaen innostunutta ja energistä

SOSIAALIOHJAAJAA(vakanssi nro 20670)

Sosiaaliohjaaja työskentelee Valkeakosken kaupungin sosiaali- ja perhepalveluissa osana sosiaalipalveluiden perhetyön tiimiä. Valkeakosken sosiaalipalvelut muodostuvat arviointitiimistä, sosiaalisen tuen tiimistä, perhetyön tiimistä sekä lastensuojelun tiimistä. Tiimeissä työskentelee sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, perhetyöntekijöitä, talous- ja velkaneuvoja sekä psykologeja.

Sosiaaliohjaajan tehtävänä on työskennellä tehostetussa perhetyössä sekä sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä. Sosiaaliohjaajan tukena on oman tiimin ja tiiminvetäjän lisäksi sosiaalipalveluiden moniammatillinen työyhteisö.  Työnohjaus on järjestetty.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on sosionomi (amk) koulutus. Kelpoisuusvaatimus määräytyy sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/15) mukaan.

Katsomme eduksi työkokemuksen lastensuojelun perhetyöstä sekä erikoistumisopinnot, jotka liittyvät lasten ja heidän perheidensä kanssa työskentelyyn.

Työaika on liukuva, 38,75 h/vko ja palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Valkeakosken kaupungin työpaikat ovat savuttomia. Valkeakosken kaupunki tukee työntekijöitään liikunta- ja virkistystoiminnassa.

Valituksi tulleen on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikostaustaote. Tehtävässä on 6 kk:n koeaika.

Hakemukset johon on liitetty ansioluettelo ja kelpoisuuden osoittavat todistusjäljennökset on toimitettava 31.7.2017 klo 15.00 mennessä ensisijaisesi sähköisesti www.kuntarekry.fi, (työavain 146775) tai postitse os. Valkeakosken kaupunki, Kirjaamo, PL 20, 37601 Valkeakoski ( kuoreen merkintä sosiaaliohjaaja perhetyöhön).

Lisätietoja antaa palvelupäällikkö Johanna Kaasalainen, puh. 040 335 7389 (lomalla 10.7.-14.7.2017) ja perhetyön tiiminvetäjä Joni Kumlander puh. 040 335 7479.

Valkeakoski 10.7.2017

Sosiaali- ja terveyskeskus

 

Näytä kaikki tiedotteet »