Uutiset

Valkeakoski  >  Terveys  >  Uutiset

Sähköinen äitiyskortti

04.01.2018 kello 16:37

Äitiysneuvolassa siirrytään 12.1.2018 alkaen käyttämään sähköistä äitiyskorttia raskaudenseurannassa.

Kaikki 12.1.2018 jälkeen äitiysneuvolan asiakkaaksi tulevat saavat käyttöönsä sähköisen version äitiyskortista, vanha pahvinen kortti jää pääosin pois käytöstä.

Nyt käyttöön otettava sähköinen äitiyskortti on monipuolinen digitaalinen palvelu, johon asiakas saa tunnuksen, kun hän ensimmäisen kerran ottaa yhteyttä äitiysneuvolaan. Ensimmäisen yhteydenoton jälkeen asiakas saa sähköpostiinsa kutsun iPana-palveluun.

Asiakas täyttää palvelussa esitietolomakkeen jo ennen ensimmäistä neuvolakäyntiä. Palvelussa on myös useita terveystottumuksia ja hyvinvointia koskevia kyselyitä, joihin neuvola toivoo odottajan vastaavan ennen äitiysneuvolaan tuloaan. Kyselyt kartoittavat esimerkiksi ravitsemukseen, alkoholinkäyttöön, mielialaan ja synnytyspelkoon liittyviä asioita.

Raskaudenseurantaa varten palvelussa on äitiyskortti-osio, johon tallentuvat neuvolakäyntien seurantatiedot ja käyntien yhteydessä tehtyjen tutkimusten tulokset. Odottaja näkee kortista terveydenhuollon ammattilaisten tekemät kirjaukset. Sähköiseen äitiyskorttiin tallennetaan samalla tavalla myös sikiön vointia ja kasvua koskevat tiedot sekä sikiöseulontoihin liittyvät tutkimustiedot.

Yksi palvelun eduista on aiempaa sujuvampi tiedonkulku äitiysneuvolan, ultraäänitutkimuksia tekevän yksikön ja synnytyssairaalan välillä. Äitiyskorttia käytetään myös Taysissa raskauden ja synnytyksen ajan hoidossa ja seurannassa, joten tieto on nopeasti nähtävissä esimerkiksi synnytyksen alkaessa tai mahdollisissa raskauden ongelmatilanteissa. Samalla tavalla äiti ja neuvola näkevät Taysin henkilökunnan sähköiseen äitiyskorttiin kirjaamat tiedot.

Valkeakoskella käyttöön otettavan sähköisen äitiyskortin verkkosovellus on nimeltään iPana Äitiys. Odottajalla on palvelussa aktiivinen rooli tiedon omistajana, käyttäjänä ja tuottajana. Odottaja omistaa itse kaikki palveluun tallentamansa tiedot. Palvelun käyttö tapahtuu aina salatun SSL- yhteyden läpi. Palvelun on toteuttanut CSAM MediWare Oy.

 

Näytä kaikki tiedotteet »