Seulonnat

Valkeakoski  >  Terveys  >  Seulonnat

Kunta on vastuussa lakisääteisten seulontaohjelmien järjestämisestä.  Seulontapalvelut tuotetaan joko omana toimintana tai ostamalla palvelut yksityiseltä taholta. Seulonta on kutsun saaneelle ilmaista, mutta jatkotutkimuksista peritään joissain tapauksissa sairaalan käyntimaksu.

Seulonnan periaatteena on vapaaehtoisuus: kukin päättää itse, osallistuuko seulontaan.

Kohdunkaulan irtosolunäytteet (PAPA)

Kohdunkaulan irtosolunäytteellä seulotaan mahdollisia syövän esiasteita ja tulehduksellisia muutoksia. Varhaisella toteamisella ja hoitoon saattamisella pyritään ehkäisemään kohdunkaulan syöpää ja hoitamaan se mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin hoitoennuste paranee. 

Valkeakoskella kohdunkaulan irtosolunäytteen (ns. joukkotarkastus papa-koe) tutkimus koskee naisia, jotka kuuluvat 30-60 vuotiaiden ikäryhmiin. Tutkimus tehdään 5 vuoden välein.

Näytteiden otto on jaettu ikäryhmittäin koko vuodelle. Tutkittaville postitetaan näytteen ottoa selventävä tiedote, gynekologisia tietoja koskeva kyselylomake sekä ajanvarausohje (kts. internet-ajanvaraus).  Laboratorio lähettää asiakkaalle tutkimuksen tulokset  noin kahden kuukauden kuluttua. Mikäli tuloksen tai muun syyn vuoksi on aiheellista, laboratorio kutsuu asiakkaan uusintanäytteelle.  

Irtosolunäytteet otetaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin laboratoriossa.  Valkeakoskelaiset voivat käyttää kaikkia Pirkanmaan sairaanhoitopiirin laboratorioita, joita on Valkeakosken sairaalan lisäksi Tampereella, Viialassa, Lempäälässä, Pirkkalassa, Ylöjärvellä, Nokialla ja Urjalassa.

Rintasyövän seulonta (mammografia)

Rintasyöpäseulonnoilla pyritään löytämään rintasyöpä mahdollisimman varhain ennen oireiden ilmaantumista. Sairauden varhainen toteaminen on parantanut hoitotuloksia ja mahdollistanut rintaa säästävän kirurgian. Rintasyöpäseulonta järjestetään vuonna 1947 tai sen jälkeen syntyneille naisille 20-26 kuukauden välein (Seulonta-asetus / Sosiaali- ja terveysministeriö 2014).

Mammografiaseulonnat v. 2019

Vuonna 2019 Valkeakoskella kunnan kustantamaan mammografiaseulontatutkimukseen kutsutaan ns. lakisääteiset ikäryhmät, jotka ovat syntyneet vuosina 1951, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967 ja 1969.

Vuonna 2019 mammografiaseulonnat järjestää Suomen Terveystalo, Terveystalo Tampere. Osoite Rautatienkatu 27, 33100 Tampere.

Asiakaspalvelu puh. 030 6000 ma-pe klo 7.00 - 21.00, la-su klo 8.00 - 20.00.

Kaikille em. ikäryhmiin kuuluville lähetetään henkilökohtainen kutsukirje, jossa on aikaehdotus.

Lisätietoja osastonhoitaja Niina Pirinen

Näin tutkit rintasi(Ohje, Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry.)

Viimeksi muokannut: Niina Pirinen, 28.2.2019 11:27