Opiskelijaterveydenhuolto

Valkeakoski  >  Terveys  >  Opiskelijaterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon palvelut on tarkoitettu lukiolaisille, toiseen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville sekä ammattikorkeakoululaisille.

Opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on  seurata opiskelijan terveydentilaa ja tukea häntä ammatillisten opintojen sujumisessa ja niiden loppuunsaattamisessa. Hyvin sujunut koulunkäynti ja opiskelu tukee opiskelijan tulevaa terveyttä, hyvinvointia ja itsenäisyyttä. 

Työ on ennaltaehkäisevää ja moniammatillista. Moniammatillisen verkostotyön tavoitteena on tukea jokaisen opiskelijan  riittävä tuen saaminen oppimiselleen ja koulunkäynnilleen.

Terveydenhoitajan puoleen voi kääntyä kaikissa terveyteen, opiskeluun ja elämän tilanteisiin liittyvissä asioissa. Käynnit ovat luottamuksellisia.

Opiskeluterveydenhuollossa on otettu käyttöön sähköinen asiointipalvelu Klinik. Uuden palvelun tavoitteena on tehdä hoitoon pääsystä sekä muusta asioinnista helpompaa, nopeampaa ja miellyttävämpää. Palvelu tunnistaa kiireellistä hoitoa vaativat tapaukset välittömästi. Sähköisen asiointipalvelun kautta voit varata ajan opiskeluterveydenhuollon vastaanotolle.

Lukio

Valkeakosken lukio, Tietotie 1, 37630 Valkeakoski 
terveydenhoitaja Minna Jussila

Terveydenhoitajan terveystarkastus tarjotaan opiskelijalle ensimmäisen vuoden aikana. Ennen tarkastusta toivotaan täytettäväksi s ähköinen esitietolomake.

Lukiolaiset tytöt ja muualla kuin Valkeakoskella asuvat pojat tapaavat lääkärin ensimmäisen lukuvuoden aikana. Valkeakoskelaisten poikien lääkärintarkastukset toteutetaan kutsuntojen ennakkoterveystarkastusten yhteydessä pääosin toisen opiskeluvuoden kesän aikana.

Valkeakosken ammattiopisto

Valkeakosken ammatti opisto, Vanhankyläntie 2, 37630 Valkeakoski 
terveydenhoitaja Milla Setälä
 sekä terveydenhoitaja Minna Vihola

Terveydenhoitajan terveystarkastus tarjotaan opiskelijalle ensimmäisen vuoden aikana. Ennen tarkastusta toivotaan täytettäväksi s ähköinen esitietolomake.

Aikuisopiskelijoiden toivotaan täyttävän opintojen alkaessa terveyskysely, jonka perusteella kutsutaan terveystarkastukseen opintojen aikana.

Hämeen ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu , Tietotie 1 
terveydenhoitaja Minna Jussila

Terveydenhoitaja ohjaa opiskelijoita täyttämään terveyskyselyn, jonka perusteella kutsutaan terveystarkastukseen opintojen aikana. Opiskelija voi halutessaan myös itse varata ajan terveystapaamiseen.

HAMK ( English)


Päivölän opisto

Päivöläntie 52, 37770 Tarttila
terveydenhoitaja Minna Jussila

Päivölän matematiikkalinjan opiskelijat kutsutaan terveystarkastukseen ensimmäisen lukuvuoden aikana. Ennen tarkastusta toivotaan täytettäväksi sähköinen esitietolomake

Muille opiskelijoille jaetaan terveyskysely, joiden perusteella kutsutaan terveystarkastukseen opintojen aikana. Opiskelija voi halutessaan myös itse varata ajan terveystapaamiseen.

Opiskeluterveydenhuollon piirissä oleville ulkopaikkakuntaisille opiskelijoille järjestetään terveyden- ja sairaanhoitopalvelut (myös suun terveydenhuollon palvelut) sillä paikkakunnalla minkä alueella koulu sijaitsee.

Viimeksi muokannut: Niina Pirinen, 5.4.2018 14:43