Neuvolan psykologipalvelut

Valkeakoski  >  Terveys  >  Neuvolapalvelut  >  Neuvolan psykologipalvelut

Jos neuvolan tai varhaiskasvatuksen tuki ei riitä, lasta odottaville perheille, alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen on tarjolla neuvolapsykologipalvelua. Tavoitteena on vuorovaikutuksen, lapsen kehityksen ja vanhemmuuden tukeminen sekä ongelmien varhainen tunnistaminen.

Neuvolapsykologi palvelee asiakkaita seuraavissa tilanteissa:

  • Raskauteen tai synnytykseen liittyvät asiat huolestuttavat
  • Uuteen elämäntilanteeseen tai vanhemmuuteen sopeutuminen on vaikeaa
  • Vanhemmalla on synnytyksen jälkeistä tai raskausaikana alkanutta masennusta tai ahdistusta
  • Lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyy huolenaiheita
  • Lapsen kehitystason arviointi ja seuranta edellyttää psykologisia tutkimuksia

Asiakastyö sisältää ohjausta ja neuvontaa, hoidollista työskentelyä ja tarvittaessa lasten psykologisia tutkimuksia. Palvelu on luottamuksellista. Neuvolapsykologi tekee tiiviistä yhteistyötä muiden lapsiperheiden parissa työskentelevien tahojen kanssa.

Neuvolapsykologin vastaanotolle voi hakeutua esim. neuvolan ohjauksesta, varhaiskasvatuksen tai muun yhteistyötahon ohjauksesta. Asiakas voi ottaa myös puhelimitse suoraan yhteyttä neuvolapsykologiin.


Viimeksi muokannut: Niina Pirinen, 6.3.2018 9:29