Lasten neuvolakäynnit

Valkeakoski  >  Terveys  >  Neuvolapalvelut  >  Lasten neuvolakäynnit

Säännöllisillä terveydenhoitajan ja lääkärin terveystarkastuksilla lastenneuvolassa seurataan eteneekö lapsen kasvu ja kehitys normaalisti ikäkaudesta toiseen. Jos lapsen kehitykseen liittyy ongelmia, lapsi ja perhe ohjataan neuvolan kautta muille asiantuntijoille tutkimuksiin ja hoitoon. Neuvolassa seurataan myös lapsen ja muiden perheenjäsenten hyvinvointia perheenä.

Neuvolatarkastuksien yhteydessä vanhemmille annetaan tutkimuksiin perustuvaa tietoa lapsen normaaliin kasvuun ja kehitykseen liittyvistä tekijöistä, turvallisesta lapsilähtöisestä kasvatuksesta sekä vanhemmuuteen ja parisuhteeseen liittyvistä asioista. 

Ennen ensimmäistä neuvolakäyntiä (2kk) vanhempia/ huoltajia pyydetään täyttämään etukäteen Esitietolomake. Lomake palautuu sähköisesti suojattuna ja turvallisesti lastenneuvolan terveydenhoitajalle.

Määräaikaiskäynnit perustuvat valtakunnallisiin suosituksiin:

4 vko

 terveydenhoitajan tarkastus äitiysneuvolassa

 6-8 vk

 lääkärintarkastus lastenneuvolassa

 2 kk

 terveydenhoitajan tarkastus lastenneuvolassa

 3 kk

 terveydenhoitajan tarkastus

 4 kk

 laaja terveystarkastus: terveydenhoitaja ja lääkäri

 5 kk

 terveydenhoitajan tarkastus

 6 kk

 ryhmäneuvola: terveydenhoitaja, fysioterapeutti sekä neuvolapsykologi

 8 kk

 lääkärintarkastus

 1 v

 terveydenhoitajan tarkastus

 1 v 6 kk

 laaja terveystarkastus: terveydenhoitaja ja lääkäri

 2 v

 terveydenhoitajan tarkastus

 3 v

 terveydenhoitajan tarkastus

 4 v

 laaja terveystarkastus: terveydenhoitaja ja lääkäri

 5 v ja 6 v

 terveydenhoitajan tarkastus


4 vuotiaan lapsen laajan terveystarkastuksen tarkoituksena on yhteistyössä vanhempien kanssa vahvistaa perheiden terveyttä ja hyvinvointia edistäviä asioita, kuten hyviä terveystottumuksia, voimavaroja ja vanhemmuutta sekä tunnistaa perheen tai perheen jäsenten tuen tarpeet mahdollisimman varhain. 4 vuotiaan laaja terveystarkastus tehdään yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa.

Tarkastukseen valmistaudutaan etukäteen pohtimalla omia ja koko perheen voimavaroja ja terveystottumuksia.Toivomme, että perheet täyttävät vanhempien kyselylomakkeen ennen 4v neuvolakäyntiä. Lomake palautuu sähköisesti suojattuna ja turvallisesti lastenneuvolan terveydenhoitajalle

Terveystarkastusten lomakkeet

Viimeksi muokannut: Niina Pirinen, 15.11.2018 10:43