Mielenterveystiimi

Valkeakoski  >  Terveys  >  Mielenterveys  >  Mielenterveystiimi

Terveyskeskuksen mielenterveystiimi palvelee täysi-ikäisiä kuntalaisia, joilla on lieviä tai keskivaikeita mielenterveysongelmia. Toiminnan peruslähtökohtia ovat 1) matala kynnys palvelun piiriin, 2) mahdollisimman pikainen apu ja 3) suhteellisen lyhyet käyntijaksot.

Mielenterveystiimiin kuuluvat terveyskeskuksen depressiohoitaja ja psykologi. Työryhmää täydentävät potilaan omalääkäri sekä tiimiä säännöllisesti konsultoiva mielenterveyskeskuksen psykiatri.

Mielenterveystiimi palvelee seuraavissa lievissä ja keskivaikeissa mielenterveyden ongelmissa:

  • masennus
  • ahdistus
  • jännittämis- ja paniikkiongelmat
  • elämäntilannekriisit
  • vaikeudet pärjätä erilaisten ruumiillisten oireiden kanssa


Mielenterveystiimin asiakkaaksi tullaan lääkärin tai hoitajan lähetteellä tai ohjaamana. Lähetteet ja yhteydenotot käsitellään viikoittain. Hoitava henkilö määräytyy potilaan tilanteen sekä depressiohoitajan ja psykologin keskinäisen työnjaon perusteella. Mahdollisen hoidon aloittamisesta, tavoitteista, työskentelytavasta ja kestosta sovitaan potilaan kanssa 1-2 arviointikäynnin aikana.

Hoito koostuu pääsääntöisesti yksilöllisistä keskustelukäynneistä, mutta hoidon kuluessa on mahdollista tavata myös potilaan perheenjäseniä tai omaisia. Tarvittaessa järjestetään myös hoidollisia ryhmiä.

Yhteystiedot:
depressiohoitaja Terttu Ohma
psykologi Tuija Holm


Mielenterveyskeskus hoitaa potilaat, joilla on vakavia tai pitkäkestoista hoitoa vaativia mielenterveyshäiriöitä ja/tai itsemurhariski. Alle 20-vuotiaiden hoito tapahtuu pääsääntöisesti nuorisopsykiatrisessa työryhmässä.
Päihdeongelmaisen potilaan ensisijainen hoitopaikka on A-klinikka.

Viimeksi muokannut: Leena Jokela, 8.8.2017 15:44