Geriatrinen osasto ja muistipoliklinikka

Valkeakoski  >  Terveys  >  Laitoshoito  >  Geriatrinen osasto ja muistipoliklinikka

Geriatrinen osasto ja muistipoliklinikka

Kirkkotie 8
37600 Valkeakoski
p. 040 335 7661

Muistipoliklinikka ja 21–paikkainen geriatrinen osasto sijaitsevat pääterveysaseman yhteydessä hoiva- ja kuntoutusyksikössä, josta on kulkuyhteys terveyskeskussairaalaan. Ajoneuvoilla kulku geriatriselle osastolle tapahtuu Hakalantien kautta, josta käännytään ennen Valkeakosken kirkkoa vasemmalle.

Toiminta

 • Tavoitteena tutkimuksiin pääsy heti muistihäiriöiden varhaisvaiheessa.
 • Potilaiden ja omaisten neuvonta sairaudesta ja palveluista.
 • Yksilöllinen hoidon suunnittelu ja seuranta.
 • Potilaan, omaisen ja kotihoidon tukeminen, jotta kotona asuminen voisi jatkua turvallisena mahdollisimman kauan.
 • Kuntoutumista edistävä, moniammatillinen hoitotyö sekä virikkeellinen ja elämyksellinen arki potilaan omia voimavaroja tukien.
 • Omahoitajuus
 • Joustavasti järjestetyt kuntouttavat hoitojaksot. Hoitoaika voi vaihdella asiakkaan/omaisen tarpeiden mukaisesti: osavuorokausihoito, muutama tunti, yöaika, yksittäisiä päiviä, viikonloppuja, viikkoja jne.
 • Kriisihoito muistipotilaille kotihoidon äkillisissä ongelmatilanteissa 24h vuorokaudessa
 • Toimintakyvyn arviointi.
 • Ohjaus edunvalvontaan.
 • Ryhmämuotoinen vertaistuki muistipotilaille ja heidän omaisilleen.

Yhteydenotto

Muistipoliklinikalle voi ottaa yhteyttä silloin, kun muistiongelmat askarruttavat ja aiheuttavat huolta. Muistioireet saattavat liittyä johonkin dementoivaan sairauteen. Tällaiset sairaudet ilmenevät vaikeutena palauttaa mieleen aiemmin opittua, oppia uusia asioita tai selviytyä arjen askareista. Sairauteen liittyy usein myös persoonallisuuden ja käyttäytymisen muutoksia.

Muistitutkimuksiin tuleva tarvitsee lääkärin lähetteen. Yleiseen ohjaukseen ja neuvontaan ei lähetettä tarvita, mutta kannattaa ottaa ensin yhteys muistineuvojaan joko puhelimitse tai sähköpostitse.

Muistipoliklinikka järjestää asiakkaalle tarvittavat laboratoriotutkimukset ja aivojen tietokone- tai magneettikuvauksen. Tarvittaessa asiakas ohjataan myös neuropsykologin vastaanotolle. Muistitutkimukset järjestyvät myös omalääkärin kautta.

Tilat

Geriatrisella osastolla on neljätoista viihtyisästi ja kodinomaisesti sisustettua 1-2 hengen huonetta, joissa kaikissa on oma WC. Osastolla on yhteinen ruokailu /ajanviettotila, ryhmätila, suihku-/ saunatilat sekä turvalliset piha-alueet ulkoilua varten. Myös liikuntasali on asiakkaiden käytössä.

Henkilökunta

Henkilökuntaan kuuluu geriatri, osastonhoitaja, kaksi muistipoliklinikalla toimivaa muistihoitajaa, sairaanhoitajia ja  hoitajia. Tarvittaessa saadaan myös erikoislääkärin, neuropsykologin, sosiaalityöntekijän ja fysioterapeutin palveluja.

Maksut

Muistipoliklinikan neuvontapalvelut ja käynnit muistiohjaajan luona ovat maksuttomia. Erikoislääkärin vastaanottokäynti on maksullinen. Geriatrisen osaston hoitopäivämaksut ovat lyhytaikaishoidon maksujen mukaisia. Hoitomaksut

Yhteystiedot

 • Neuvonta 24 h vuorokaudessa, p. 040 335 7661
 • Osastonhoitaja,  p. 040 335 7459
 • Muistipoliklinikan hoitajat: pohjoinen p. 040 335 7457, etelä p. 040 335 7461                                                                                                                      


Viimeksi muokannut: Kirsi Hellsten, 28.11.2017 11:54