Kouluterveydenhuolto

Valkeakoski  >  Terveys  >  Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tehtävä on oppilaan hyvinvoinnin ja terveyden kokonaisvaltainen seuraaminen, arvioiminen ja tukeminen yhdessä muiden kouluyhteisössä toimivien asiantuntijoiden kanssa. Kouluterveydenhoitaja osallistuu kouluyhteisön terveyden edistämiseen sekä oppimisen, tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmien tunnistamiseen ja selvittämiseen yhteistyössä muun oppilashuoltohenkilöstön sekä opetushenkilöstön kanssa. Moniammatillista yhteistyötä voidaan tehdä myös perhetyön, perheneuvolan tai sosiaalityöntekijän kanssa.

Kouluterveydenhuollon ydintoimintoja ovat määräajoin toistuvat koko ikäluokkaa koskevat terveystarkastukset, terveyskasvatus sekä koulun terveydellisten olojen valvonta.

Kouluterveydenhoitaja suorittaa oppilaille

  • vuosittaiset määräaikaistarkastukset.
  • laajat terveystarkastukset 1. 5 ja 8 luokan oppilaille yhdessä lääkärin kanssa
  • Koululääkäri tekee 8 luokan tarkastuksessa oppilaalle nuorison terveystodistuksen tulevaa opiskelua varten.
  • rokotukset kansallisen rokotusohjelman mukaisesti
  • antaa ensiapuluonteista sairaanhoitoa

Erityisruokavaliot ilmoitetaan viipymättä kouluterveydenhoitajalle. Erityisruokavaliot päivitetään 1-2 vuoden välein.

Terveydenhoitaja ei voi kirjoittaa alle 12 -vuotiaan sairaan lapsen hoitoselvityksiä puhelimitse. Sairaan lapsen hoitoselvityksen saamiseksi, on otettava yhteys päivystykseen.

Terveystarkastusten lomakkeet

Lomakkeet palautuvat omalle kouluterveydenhoitajalle sähköisesti suojattuna ja turvallisesti.

Kouluterveydenhoitajat

Kärjenniemen perusopetus, luokat 1-6
- terveydenhoitaja   Asta Tiainen

Leppälän perusopetus, luokat 1-6
- terveydenhoitaja Elisa Kela

Naakan perusopetus, luokat 7-9
-terveydenhoitaja Minna Vihola

Rauhalan perusopetus, luokat 1-6 
-  terveydenhoitaja Elisa Kela

Roukon perusopetus, luokat 1-6
- terveydenhoitaja    Hanna Salakka

Sassin perusopetus, luokat 1-2 
- terveydenhoitaja Elina Korkee

Sorrilan perusopetus, luokat 1-6 
- terveydenhoitaja  Elina Korkee

Tarttilan perusopetus, luokat 1-6, 
- terveydenhoitaja  Elisa Kela

Tietolan perusopetus, luokat 1-6 sekä erityisopetus luokat  1-9 
- terveydenhoitaja  Elisa Kela

Tyryn perusopetus, luokat 7-9 
- terveydenhoitaja   Asta Tiainen


Osastonhoitaja Niina Pirinen


Viimeksi muokannut: Niina Pirinen, 15.11.2018 8:35