Fysioterapia

Valkeakoski  >  Terveys  >  Fysioterapia

Kuntoutuspalvelut: fysio- ja toimintaterapia sekä apuvälinelainaus

Palvelupäällikkö Saija Mäkinen, puh. 040 335 7469.

sähköposti: etunimi.sukunimi@valkeakoski.fi

Toiminta

  • Tarjoamme palveluja tilanteissa, jossa liikkumis- ja toimintakyky ovat tai saattavat olla uhattuina ikääntymisen, vamman, kivun, sairauden tai toimintahäiriön johdosta.
  • Menetelminä ovat yksilöllinen fysio- ja toimintaterapia, fysioterapiaryhmät, yksittäiset arviointikäynnit ja apuvälinelainaus. Asiakkaan tilanne arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin perusteella laaditaan suunnitelma toimintakyvyn parantamiseksi ja / haitan vähentämiseksi.
  • Toiminnan tavoitteena on edistää terveyttä ja toimintakykyä ohjauksella ja neuvonnalla, terapeuttisella harjoittelulla sekä apuvälineiden avulla.
  • Kuntoutuspalvelujen henkilökunta vastaa fysioterapia ja toimintaterapiapalveluista myös terveyskeskussairaalan akuutti- ja geriatrisella osastoilla ja kotihoidon yksiköissä. Tarvittaessa teemme myös tehostetun palveluasumisen yksiköissä toimintakyvyn muutokseen liittyviä apuvälinetarpeen arviointi- ja ohjauskäyntejä sekä ohjauskäyntejä kuntouttavan hoitotyön tueksi.

Maksut

Fysio-ja toimintaterapiasta peritään asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaiset maksutAsiakkaat

Asiakkaat ohjautuvat fysio-ja toimintaterapiaan lääkärin tai hoitajan lähetteellä avohoidosta, terveyskeskussairaalan osastoilta sekä erikoissairaanhoidon lähettämänä. Huom! Terveyskeskuksen fysioterapiaan ei pääse yksityisen lääkärin lähettämänä SV3FM -lähetteellä.

Fysioterapia

Fysioterapiaosasto sijaitsee pääterveysaseman terveyskeskuksen yhteydessä osoitteessa Särpimäenkatu 27.

Fysioterapian tiloista allas ja liikuntasali sijaitsevat Hoiva- ja kuntoutusyksikössä Kirkkotie 8. Käynti tapahtuu Kirkkotien kautta.

Ajanvaraus

Mikäli perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon ammattilainen on arvioinut, että toimintakykysi kohentuminen vaatii fysioterapeutin vastaanottoa, varaa fysioterapia-aika kuukauden kuluessa  ammattilaisen suosituksesta joko Valkeakosken kaupungin terveyspalveluiden sähköisen Klinik- asiointipalvelun kautta osoitteesta https://pro.klinik.fi/contact/valkeakoski tai soittamalla fysioterapian ajanvaraukseen arkisin klo 8 - 9 välillä p. 03 5691 7611.

Muuna aikana voit jättää vastaajaan nimesi ja henkilötunnuksesi. Sinuun otetaan yhteyttä mahdollisimman pian, viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Alle kouluikäisten lasten fysioterapia

Lasten fysioterapia on lapsen kehityksen sekä liikkumis- ja toimintakyvyn arviointia ja kuntoutusta. Lasten fysioterapiassa ohjataan ja kannustetaan lasta ja lähiympäristöä (perhe, varhaiskasvatus) omatoimiseen harjoitteluun ja omien voimavarojen käyttöön. Tavoitteena on, että lapsi saavuttaa mahdollisimman hyvin itsenäisen liikkumis- ja toimintakyvyn.

Kirkkotie 8.

puh. 040 335 7669

Puhelinaika ma-pe klo 12:00-12:30

Toimintaterapia

Aikuisten toimintaterapia

Kirkkotie 8
puh. 040 335 7472 
Puhelinajat ma-pe 12.00 - 12.30. 

Asiakkaat ohjautuvat toimintaterapiaan lääkärin tai terveydenhuollon ammattilaisen lähettämänä avohoidosta, terveyskeskussairaalan osastoilta sekä erikoissairaanhoidon lähettämänä.

Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan itsenäisyyttä omassa arjessa ja toiminnassa eli osallistumisessa omaan elämään ja sen valintoihin.

Toimintaterapia voi sisältää:
• itsestä huolehtimisen taitojen harjoittelua
• neurokognitiivisten toimintojen arviointia ja tukemista
• yläraaja-arviointia ja käden käytön aktivoimista
• pienapuvälinetarpeen arviointia ja käytön ohjaamista
• yksilöllisten lastojen ja tukien valmistamista

Lasten toimintaterapia

Lasten toimintaterapiassa tuetaan sekä pienten että kouluikäisten lasten kasvua ja kehitystä. Alle kouluikäisten lasten toimintaterapia painottuu arviointiin ja yksilölliseen toimintaterapiaan sekä vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan ohjaamiseen. Kouluikäisten kohdalla tukea annettaan kodin lisäksi kouluympäristöön.

Lasten toimintaterapiassa arvioitavia ja kehitettäviä taitoja ovat mm.

  • leikkitaidot
  • itsestä huolehtimisen taidot
  • koulutyöskentelyyn tarvittavat taidot
  • toiminnoissa tarvittavat sensomotoriset ja hahmottamiseen liittyvät taidot

Toimintaterapiaan tarvitaan lähete neuvolasta, varhaiskasvatuksesta, koulusta tai muulta hoitavalta taholta.

Särpimäenkatu 27, 2b kerros
puh. 040 335 7170 
Puhelinajat ma-pe 12.00 - 12.30

Apuvälinelainaus

Valkeakosken apuvälinelainauksesta saa lyhytaikaiseen lainaan tyypillisimpiä liikkumista ja muuta toimintakykyä helpottavia apuvälineitä. Esimerkiksi kyynärsauvat, rollaattori, suihkutuoli, wc-korottaja, nousutuki tai nivelten tuet (ortoosit). Lyhytaikainen lainaus voi esimerkiksi olla 1-2 päivän pyörätuolilainaus asiointimatkaa varten, tai 4 kk:n kyynärsauvojen lainaus pitkittyneessä alaraajan murtuman kuntoutumisessa.

Joitakin apuvälineitä lainaamme ainoastaan koekäyttöön 2 viikoksi. Koekäytön jälkeen apuvälineen voi halutessaan hankkia itse. Mikäli apuvälineen lainaustarve on pitkäaikaisen sairauden tai vamman vuoksi jatkuva, voit saada apuvälineen pitkäaikaiseen lainaan ns. lääkinnällisenä kuntoutuksena.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin
Noudatamme Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteita.

Toimi näin
Pyörätuolin lainaamisesta kannattaa soittaa apuvälinelainaukseen etukäteen.  Mikäli tarvitset paljon neuvoja ja ohjeita apuvälineen valintaa koskien, varaa vastaanottoaika apuvälinelainaukseen.

Apuvälinelainauksen osoite ja aukioloajat
Apuvälinelainaamo on auki arkisin klo 8.00 -11.30, osoite Särpimäenkatu 27.
Muina aikoina vastaanotto  ajanvarauksella p. 040 335 7323.

Mikäli et saa yhteyttä puhelimitse, voit jättää vastaajaan nimesi ja henkilötunnuksesi.  Sinuun otetaan yhteyttä mahdollisimman pian, viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Kuulokojehuolto

Kuulokojehuolto maanantaisin klo13 - 16  Valkeakosken terveyskeskuksen apuvälinelainauksen toimistossa,  Särpimäenkatu 27.

Kuulokojehuoltoon tullaan ainoastaan ajanvarauksella joko sähköisen Klinik- asiointipalvelun kautta osoitteesta https://pro.klinik.fi/contact/valkeakoski tai varaamalla aika puhelimitse  avosairaanhoidon sairaanhoitajalta klo 8.15 - 10 tai klo 13 - 14 puhelinnumerosta 03 5691 7600  tai apuvälinelainelainauksesta arkisin klo 8-11.30 puhelinnumerosta 040 335 7323.

Huollon piiriin kuuluvat erikoissairaanhoidosta (Tays) myönnetyt kuulokojeet.

• Kuulokojeen käytön opastus
• kojeiden huolto (asiakkaan tulee itse hankkia esimerkiksi letkut ja patterit)
• korvakappaleiden otto.


Viimeksi muokannut: Niina Pirinen, 15.8.2019 14:52