Hoitoa koskeva muistutus

Valkeakoski  >  Terveys  >  Asiakkaan oikeudet  >  Hoitoa koskeva muistutus

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 10 §:n mukaan terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle.

Valkeakosken terveyskeskuksessa potilasasiamies neuvoo ja opastaa muistutusmenettelyssä. Hän antaa potilaalle tietoa tämän oikeuksista sekä auttaa potilasta tekemään muistutuksen ja  ilmoituksen potilasvakuutuskeskukselle terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä aiheutuneesta henkilövahingosta.

Potilasasiamiehenä toimii Tays Valkeakosken potilasasiamies Minna Nissinen, puh. 03 311 67466. Puhelinajat tiistaisin klo 12–14 ja torstaisin klo 9–11.
(Tays Valkeakoski, Salonkatu 24, 37600 Valkeakoski). 

Muistutuksen tekemistä varten on saatavissa lomake:
Potilaan hoitoon liittyvä muistutus

Muistutuksen voi tehdä potilas itse, hänen edunvalvojansa ja omainen tai läheinen potilaan valtakirjalla. Henkilöstön tulee ohjata potilas selvittämään ongelmat mielellään suoraan heitä hoitaneiden henkilöiden kanssa. Jos ongelmat eivät ratkea keskustelemalla, autetaan potilasta muistutuksen tekemisessä (potilasasiamies).

Muistutus jätetään johtavalle ylilääkärille, joka tekee muistutukseen liittyvät ratkaisut.
Muistutuksen jättämisen jälkeen siitä pyydetään lausunnot asianosaisilta työntekijöiltä. Ratkaisu annetaan kirjallisena muistutuksen tekijälle noin kuukauden kuluessa muistutuksen tekemisestä.

Muistutuksesta annettuun ratkaisuun ei voi hakea muutosta (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 15 §).

Muistutuksen käsittelyssä syntyneet asiakirjat säilytetään johtavan ylilääkärin arkistossa erillään potilasasiakirjoista.Viimeksi muokannut: Tuija Ruuttunen, 27.6.2018 12:07