Ajankohtaista koronaviruksesta

Valkeakoski  >  Terveys  >  Ajankohtaista koronaviruksesta

Tältä sivulta löydät kootusti koronavirukseen liittyvät ohjeet ja toimenpiteet.
Viimeisimmät tiedotteet on listattu sivun loppuun.

Kaupungin valmiusjohtoryhmä seuraa tilannetta jatkuvasti ja reagoi tarvittaessa muuttuvaan tilanteeseen valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.

Miten toimit jos epäilet tartuntaa?

  • Jos koet lieviä hengitystieoireita, jää kotiin sairastamaan ja vältä muiden altistamista mahdolliselle tartunnalle.

Koronaviruksen vaikutukset kaupungin toimintaan

Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Valtakunnallisen ohjeen mukaisesti kaupunki pyrkii kaikin mahdollisin toimin suojaamaan erityisesti iäkkäitä henkilöitä korona-virustartunnalta. Tästä johtuen ikääntyneiden ja kehitysvammaisten asumisyksiköihin, terveyskeskussairaalaan ja päivätoimintaan on asetettu vierailukielto.

Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta on suljettu toukokuun loppuun asti.

Mielenterveyspalveluiden ryhmät on peruttu toukokuulle asti, mutta vastaanottotoiminta jatkuu entisellään.

Neuvolassa, fysioterapiassa, mielenterveyskeskuksessa, muistikeskuksessa ja hammashoidossa ei saa asioida, mikäli on flunssaoireinen. 

Kiireettömiä hammashuollon vastaanottoaikoja perutaan eikä tarkastusaikoja anneta toistaiseksi. Asiakkaita pyydetään ottamaan yhteyttä kesällä uuden vastaanottoajan varaamiseksi.  Hammashuollon päivystykseen otetaan vain potilaat, joilla on särkylääkkeeseen reagoimaton suun alueen kova kipu, voimakas turvotus tai paha hammastapaturma.

Kotikuntoutuskäynnit ja tehostetun palveluasumisen kuntoutuskäynnit on keskeytetty.Ikäihmiset

Ikäihmisille suunnattu neuvontanumero 040 335 7416 on virka-aikaan auki.  Tästä numerosta autetaan mm kauppa-asiointiin liittyvissä asioissa.

Terveydellisissä kysymyksissä puheluita vastaanottaa terveysaseman omahoitajat tai puhelin 03-56917600 klo 8.15-10 ja klo 13-14.

Kaikki ikäihmisten liikunta- ja harrasteryhmät sekä sosiaali- ja terveystoimen eri ryhmätoiminnot sekä yleisöluennot on peruutettu toukokuun loppuun saakka.

Kotikuntoutuskäynnit ja tehostetun palveluasumisen kuntoutuskäynnit on keskeytetty.


Koulut ja varhaiskasvatus

Maan hallitus on linjannut, että v arhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen rajoituksia jatketaan kuukaudella 13. toukokuuta saakka eri kouluasteilla.

Perusopetuksessa on siirrytty etäopetukseen seuraavin poikkeuksin: kouluissa järjestetään 1.-3. luokkien lähiopetusta kaikille halukkaille. Maan hallitus kuitenkin suosittelee  kaikille ja myös 1.–3.-luokkien koululaisille etäopiskelua, mikäli se perheessä on mahdollista.

Toisen poikkeuksen tekevät erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, joilla on oikeus lähiopetukseen tarvittaessa. Suosituksena on, että näidenkin oppilaiden opetus järjestetään kotona, jos se vain on mahdollista.

Ylioppilasjuhlien järjestämisestä ei ole tässä vaiheessa vielä tietoa.

Etäopiskeluun liittyvissä kysymyksissä voi tarvittaessa olla yhteydessä ensisijaisesti omaan opettajaan.

Päiväkodit toimivat edelleen. Maan hallituksen linjauksen mukaan varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, mikäli mahdollista.

Varhaiskasvatuksessa ei järjestetä kevään aikana vanhempainiltoja, juhlia, retkiä (paitsi lasten metsäretket) tai muitakaan tilaisuuksia, joissa paljon ihmisiä kokoontuu yhteen. Kevätjuhlista tiedotetaan myöhemmin.


Kulttuuri, liikunta ja vapaa-aika

Kaupungin liikuntatilat, ml. uimahalli, liikuntahalli, jäähalli ja koulujen liikuntasalit ovat suljettu. Myös kaikki liikuntatoimen ohjatut ryhmät on peruttu.

Kaupunginkirjasto on suljettu.

Nuorisotilojen kaikki ryhmätoiminnat on peruttu toistaiseksi.

Valkeakoski-opiston ja musiikkiopiston kurssit ja tapahtumat on peruttu.

Kaupunginteatteri ja Voipaalan taidekeskus on suljettu.

Kaupungin vapaa-ajan tiloja ei vuokrata toistaiseksi Jo varatut tilaisuudet perutaan.

Toritoiminta on toistaiseksi suljettu.


Hallinto ja muu toiminta

Kaupungintalon ulko-ovet on suljettu. Asiakaspalvelu ensisijaisesti puhelimella tai sähköpostilla. Vierailuista on sovittava erikseen. 

Kaupungin kuulutukset on siirretty kaupungin talon ulkoikkunaan nähtäville, siltä osin kuin erityislaki edellyttää kuntaa kuuluttamaan paperisena. 

Teknisen keskuksen Varsanhännän palvelut, a siakaspalvelu ensisijaisesti puhelimella tai sähköpostilla. Vierailuista on sovittava erikseen.

Kaupungin peruspalveluja pyritään tarjoamaan normaalisti  toistaiseksi.  Asiakaspalvelua on rajoitettu osin puhelimitse ja sähköisesti tapahtuvaksi tai ajanvarauksella.

Valtioneuvosto on linjannut koronavirusepidemian johdosta, että kaikki yli 10 hengen julkiset tilaisuudet on peruutettava tai muutettava etäyhteydellä pidettäväksi. Kaupunki noudattaa tätä linjausta. Toimielimet kokoontuvat edelleen (lautakunnat, kaupunginhallitus).


Valkeakosken kaupungin tiedotteet


27.03.2020Valkeakosken koronatapaus oli väärä positiivinen: Karanteeni puretaan
19.03.2020 kello 13:07

Vanhuspalveluiden tiedote palveluiden toiminnasta, ikäneuvopuhelin palvelee
18.03.2020

Tiedote varhaiskasvatuksen huoltajille varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista
18.03.2020

Koronavirustoimet Kuvataide- ja käsityökoulu Emilissä
18.03.2020

Valkeakosken kaupunginkirjasto, lehtisali ja kirjastoauto Walle kiinni 18.3.-13.4.2020
17.03.2020

Koronavirustilanteeseen varautuminen hammashoitolassa (päivitetty 19.3.2020)
17.03.2020

Neuvolan puhelinpalvelu laajenee
17.03.2020

Työllistämispaja Akseli ja kierrätysmyymälä Tankki, kohtaamispaikka Narikka ja kaikki kuntouttava työtoiminta suljettu ajalla 18.3.-13.4.2020
17.03.2020

Koulujen ja päiväkotien toiminnan muutokset koronaviruksen johdosta
16.03.2020

Valkeakosken kaupungin ohjeet ja linjaukset koronavirukseen päivitetty 19.3.2020 klo 17.40
13.03.2020 kello 15:00

Vierailut terveyskeskussairaalaan, asumisyksiköihin ja päivätoimintaan kielletty toistaiseksi
13.03.2020 kello 07:00 

Kehitysvammaisten päivätoiminta, työtoiminta ja ryhmälomitus perutaan 31.05.2020 asti
13.03.2020


Koronavirus: koottuja ohjeita ja yhteystietoja


Viimeksi muokannut: Petri Ahonen, 9.4.2020 17:43