Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet

Valkeakoski  >  Tekniset palvelut  >  Vesi ja jätevesi  >  Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueista säädetään 1.3.2001 voimaan tulleessa vesihuoltolaissa (119/2001). Lain tavoitteena on turvata talousveden riittävä saatavuus kohtuullisin kustannuksin sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti.

Valkeakosken alueella toimivien vesihuoltolaitosten toiminta-alueet ja hulevesiviemäröinnin alue


Vesihuolto-osuuskunnat ja -yhtymät Valkeakosken kaupungin alueella

Ukkosentien vesihuoltoyhtymä
- Yhteyshenkilö Toivo Nordberg, puh. 040 553 9986

Toponmäentien vesihuoltoyhtymä
- Yhteyshenkilö Jukka Nikkola

Rantalantien vesihuoltoyhtymä
- Yhteyshenkilö Jouko Laine, puh. 040 820 5515

Haapamäentien vesihuoltoyhtymä
- Yhteyshenkilö Markku Salminen, puh. 0400 786 860

Ritvalan vesiosuuskunta
- Yhteyshenkilö Kari Immonen, puh. 0500 301 341

Kaapelintien vesihuoltoyhtymä
- Yhteyshenkilö Aarno Tammela, puh. 040 581 6004

Kärtsyn vesihuolto-osuuskunta
- Yhteyshenkilö Kimmo Seppälä, puh. 0400 632 412


Linkkejä

Vesihuoltolakiopas 
Käsikirja vesiosuuskunnan osakkaalle

Viimeksi muokannut: Tarja Kilpi, 3.4.2019 12:26