Liittyminen

Hakemus, johtokarttaote ja lausunto 
(uudet liittyjät, kiinteistöjen laajennukset ja saneeraukset)

Kiinteistön omistaja tekee laitokselle  hakemuksen vesihuoltolaitokseen liittämisestä.
Lomaketta on saatavissa myös Vesihuoltolaitoksen asiakastoimistosta ja rakennusvalvonnasta

Asemakaava-alueen ulkopuolisten kiinteistöjen osalta on hakijan esitettävä kirjallinen selvitys liitettävän kiinteistön kerrosalasta ja kiinteistötyypistä (liittymismaksu määräytyy näiden tietojen perusteella). Uudisrakennusten osalta tiedot saa rakennusvalvonnasta ja olemassa olevien kiinteistöjen osalta verottajalta (kiinteistöverolippu/selvitys kiinteistöverosta).

Rakennuslupaa vaativien kohteiden osalta hakemus liitetään hakijan sekä kiinteistön tiedoilla täytettynä ja allekirjoitettuna sähköiseen asiointipalvelu Lupapisteeseen, www.lupapiste.fi

Tämän jälkeen kunnossapitopäällikkö antaa lomakkeen alaosassa liittymisestä  l a u s u n n o n  ja liittää hakemukseen j o h t o k a r t t a o t t e e n. Mikäli edellytykset liittymiselle ovat olemassa, laitos tekee liittymissopimuksen kiinteistön omistajan kanssa. 

Liittymissopimus
(uudet liittyjät ja omistajanvaihdot)

Liittymissopimus laaditaan erilliselle sopimuslomakkeelle vesihuoltolaitoksen asiakastoimistolla ja se voidaan tehdä, kun rakennuslupa on myönnetty. Liittymissopimus tulee olla tehtynä viimeistään siinä vaiheessa, kun vesimittari asennetaan ja kiinteistö liitetään yleiseen vesijohto- ja/tai viemäriverkostoon.

Omistajanvaihdoksen yhteydessä uusi omistaja tekee liittymissopimuksen. Vaihtopäivän mittarilukeman ilmoittamisesta on vastuussa kiinteistön vanha omistaja, kts. Omistajan vaihto (muutoslasku).

Liittymismaksu

Liittymismaksua peritään uusilta liittyjiltä, jotka liittymismaksun suoritettuaan saavat oikeuden liittyä vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja/tai viemäriverkostoon.

Liittymismaksu määrätään yksikköhinnan, kerrosalan (asemakaavan mukainen kokonais-rakennusoikeus) ja kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan.

Esim. uudisrakennus, jonka kokonaisrakennusoikeus on > 250 m 2, liittymismaksu vesijohtoverkostoon on 2190,00 € ja viemäriverkostoon 2670,00 € (yhteensä 4860,00€).  Maksuun ei lisätä arvonlisäveroa.

Lisätietoja liittymismaksusta:  vesilaitoksen taksa 2019 ja viemärilaitoksen taksa 2019.

Uudisrakentajan kannattaa huomioida myös tonttiviemäriin kuuluvat tarkastusputket/-kaivot, joiden rakentamismaksut peritään viemärilaitoksen taksan (3§) mukaisesti liittyjältä.

  • Tonttiviemärin tarkastusputki, koko 110mm, maksu 188,79 € + alv 24% = 234,10 €
  • Tonttihulevesiviemärin tarkastusputki, koko 160mm, maksu 181,75 € + alv 24% = 225,37 €

Viimeksi muokannut: Pirjo-Liisa Nieminen, 27.3.2019 15:54