Kuluttajatietoa

Valkeakoski  >  Tekniset palvelut  >  Vesi ja jätevesi  >  Kuluttajatietoa


Mitä vuotovesi maksaa vuodessa?

Vesi- ja jätevesilaskun suuruus saattaa joskus yllättää. Tällöin on syytä ensin epäillä kiinteistön omien vesilaitteiden toimivuutta. Tippuuko vesihana, vuotaako wc-istuimen huuhteluventtiili, onko ko. putkistoissa mahdollisesti pieniä reikiä? Tippa sekunnissa tekee jo lähes 10 m 3  vuodessa.

Seuraavista kuvista saa käsityksen siitä, mitä erilaiset vuodot maksavat vuodessa. Vesi- ja jätevesimaksun yhteismääräksi on esimerkeissä otettu 4,47 €/m (verolliset käyttömaksut yhteensä).

Vuodon laatu Vuotokohdan koko Vuotava
määrä/vuosi
Tiheä tippavuoto Ompelulanka 30 m 3 = 134,10 €
Ohut vesivirta
Parsinneula 300 m 3 = 1 341,00 €
Wc:n jatkuva vuoto
Tulitikku 3 000 m 3 = 13 410,00 €
Vanhanmallinen sekoitin
Lyijykynä 30 000 m 3 = 134 100,00 €

(Kuvat: Vesihuoltoliiton julkaisu Vesi ja Me 2, 1991)
Mitä viemäriin ei saa laittaa
  • Kotitalousjätteitä (perunan- tai hedelmien kuoria, ruuan jätteitä, kahvin sakkoja, tupakantumppeja
  • Kääre- tai sanomalehtipaperia
  • Tekstiileitä, hiekkaa, rakennusjätteitä
  • Rasvoja, öljyjä tai myrkyllisiä kaasuja muodostavia aineita
  • Suurta määrää vettä, jonka lämpötila ylittää +40 o C
  • Bensiiniä, liuottimia tai muita palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavia aineita.
  • Mikäli kiinteistöön halutaan asentaa jätemylly asiasta on pyydettävä viemärilaitokselta erityinen lupa.
Ei viemäriin!

(Kuva: Vesihuoltoliiton
 julkaisu Vesi ja Me 2)

Viimeksi muokannut: Pirjo-Liisa Nieminen, 23.1.2019 11:43