Juomaveden laatu

Valkeakoski  >  Tekniset palvelut  >  Vesi ja jätevesi  >  Juomaveden laatu

Veden laatua tarkkaillaan Valkeakoskella terveys- ja ympäristöviranomaisten hyväksymien valvontatutkimusohjelmien mukaisesti.

Tutkimusohjelmat on laadittu sekä Tyrynlahden vesiaseman että Kemmolan pohjavedenottamon vedelle.

Tyrynlahden veden laatu tutkitaan laboratorioon kerran viikossa vietävistä vesinäytteistä. Näytteet otetaan raakavedestä ja Tyrynlahden vesiasemalta lähtevästä puhtaasta vedestä sekä eri verkostovesipisteistä, mm. Roineenkadulta.  Kemmolan pohjavesilaitokselta näytteet otetaan kerran kuukaudessa. 

Verkostoveden laatu varmistetaan lisäksi kerran kuukaudessa eri puolilta jakeluverkostoa otettavilla lisänäytteillä sekä erillistutkimuksilla. 

Veden kovuus on yleisimmin kysytty veden laatua koskeva tieto. 

  • Tyrynlahden vesiaseman toiminta-alueella  veden kovuus on n. 3,0 odH, eli vesi on pehmeää.
  • Kemmolan pohjavedenottamon alueella Sääksmäellä veden kovuus on keskimäärin
    6,5 odH. Tämäkään vesi ei talouskäytössä kuitenkaan vaadi mitään erityistoimia eikä esim. pehmennysaineiden käyttöä pesukoneissa.

Alla taulukko veden kovuudesta esitettynä kahdella kovuusyksiköllä.

Luokka Kovuus mmol/l Kovuus  odH
1 (pehmeä)

 alle 1,3  

  alle 7
2

  1,3 - 2,5   

   7 - 14

3

 2,5 - 3,8  

  14-21
4 (kova)

  yli 3,8                

  yli 21


Viimeisimmät  raportoidut analyysit :

Viimeksi muokannut: Pirjo-Liisa Nieminen, 9.3.2020 12:28