Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY)

Valkeakoski  >  Tekniset palvelut  >  Rakentaminen  >  Rakennusjärjestys  >  Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY)

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt


RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen. Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskeva valtioneuvoston päätös on tullut voimaan 30.11.2000 ja sen tarkistus 1.3.2009.

Valtakunnalliseen inventointiin valitut kohteet antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä.

Rakennuksen sijainti RKY alueella  vaikuttaa lupamenettelyyn. (kts. rakennusjärjestys § 9) 

Valkeakosken kaupungin inventoidut alueet löytyvät Museoviraston sivuilta.