Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

Valkeakoski  >  Tekniset palvelut  >  Rakentaminen  >  Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

Poikkeamislupa
Haluttaessa poiketa kaavan tai rakennusjärjestyksen määräyksistä, tulee hakea poikkeamislupa. Valkeakoskella poikkeamislupa käsitellään rakennusvalvontatoimistossa.
Tarvittaviin asiakirjoihin ja hakemukseen saa ohjeet ja lomakkeet rakennusvalvonnan asiakaspalvelusta.

Suunnittelutarveratkaisu
Kun rakennetaan haja-asutusalueelle eli asemakaava-alueen ulkopuolelle, tarvitaan yleensä erillinen suunnittelutarveratkaisu ennen rakennusluvan hakemista. Suunnittelutarveratkaisussa tutkitaan, onko rakentamiselle edellytyksiä.
Rakennusjärjestyksestä löytyvät määräykset koskien rakennuspaikkaa, rakennuspaikan vähimmäiskokoa ja rakennusoikeuden määrää asemakaava-alueen ulkopuolella.

Poikkeamislupa-ja suunnittelutarveratkaisuhakemukset tehdään sähköisesti osoitteessa www.lupapiste.fi

Otathan yhteyttä rakennustarkastajaan ennen hanketta. Samalla saat lisäohjeita hakuprosessiin.
Poikkeamispäätöksen ja suunnittelutarveratkaisun jälkeen tulee hakea rakennuslupa.


Poikkeamis-ja suunnittelutarveratkaisujen lupahakemusten käsittelyaikataulu 2019

Huom !

Rakennusvalvonnan ohjelmistopäivityksestä johtuen lupapäätöksiä ei myönnetä 5.2.

Hakemusten

viimeinen

jättöpäivä (ke)

Päätöspäivä (ti)

02.01.

05.02.

30.01.

05.03.

27.02.

02.04

27.03.

30.04.

08.05.

11.06.

Kesätauko

myöntämisessä

31.07.

03.09.

28.08.

01.10.

25.09.

29.10.

23.10.

26.11.

20.11.

17.12.Jättöpäivään mennessä jätetyt hakemukset käsitellään ylläolevan aikataulun mukaisesti, mikäli lausunnot ja muut tarvittavat selvitykset on saatu viranomaisen käyttöön viimeistään kaksi viikkoa ennen päätöspäivää.