Toimenpidepyynnön/ilmiannon tekeminen

Valkeakoski  >  Tekniset palvelut  >  Rakentaminen  >  Milloin tarvitsen luvan  >  Toimenpidepyynnön/ilmiannon tekeminen

Toimenpidepyyntö ja ilmianto


Rakennusvalvontaan tulee useita nimettömiä ilmiantoja. Olemme siirtyneet vuoden 2014 alusta käytäntöön, että mahdollinen ilmianto tulee antaa kirjallisesti ja yhteystietojen kera. Toimenpidepyyntö/ilmianto tehdään kunnan rakennusvalvontavirastolle sähköpostitse tai kirjeitse.
Asiasta tulee julkinen heti, kun se on saapunut rakennusvalvontaan.


Toimenpidepyynnössä/ilmiannossa on annettava seuraavat tiedot:
- pyynnön tekijän/ilmoittajan nimi ja yhteystiedot
- valvottavan kiinteistön osoite ja muut yksilöintitiedot
- toimenpiteet, joita asiassa vaaditaan
- perustelut vaatimukselle
- tieto siitä, mikä on pyynnön tekijän/ilmoittajan yhteys asiaan (onko naapuri, ohikulkija tai jotakin muuta)


Rakennusvalvonta ei käsittele nimettömiä pyyntöjä/ilmiantoja muutoin kuin poikkeuksellisesti, jos valvottava intressi on merkittävä. Myöskään kunnan toiselle viranomaiselle toimitettuja nimettömiä kirjelmiä, mitkä tämä viranomainen toimittaa rakennusvalvontavirastoon, ei tutkita.

Jos kyseessä on yleisen edun kannalta merkittävästä asiasta, siihen puututaan kenen hyvänsä tekemän pyynnön/ilmoituksen perusteella ja luonnollisesti myös rakennusvalvonnan omien havaintojen perusteella, vaikka kukaan ei ole siitä ilmoittanut.

Jos paikalla käynnin jälkeen ja muun selvityksen johdosta rakennusvalvonta käynnistää valvontatoimenpiteet, niin kopio toimenpidepyynnöstä/ilmiannosta liitetään mukaan valvottavalle toimitettavaan kehotukseen/tarkastuslausuntoon.

Jos toimenpidepyynnön tekijä/ilmiantaja ei jonkin vamman tai vastaavan syyn johdosta kykene tekemään pyyntöä/ilmiantoa kirjallisesti, niin rakennusvalvontavirasto voi ottaa pyynnön tai ilmiannon vastaan suullisesti. Kyseisen henkilön on annettava edellä mainitut tiedot, jotka rakennusvalvontaviraston viranhaltija/työntekijä kirjaa ylös laadittavaan asiakirjaan.

Valmiin lomakepohjan löydät  täältä

Viimeksi muokannut: Erna Sundström, 17.1.2014 11:51