Miten haen luvan

Rakennus- ja toimenpidelupahakemukset sekä toimenpideilmoitukset vastaanotetaan sähköisen www.lupapiste.fi -palvelun kautta.

Rakennuslupa-asiointi on nyt helppoa


Lupapisteen käyttö alkaa ilmoittamalla kohde, johon lupaa haet. Palvelu ohjaa sinua valitsemaan oikeat toimenpiteet hakemuksellesi. Tekemiesi valintojen pohjalta hankkeellesi muodostuu työtila, jossa voit täydentää hankkeen tietoja yhdessä eri osapuolten kanssa. Voit myös kysyä neuvoa viranomaiselta Lupapisteen kautta hankkeesi eri vaiheissa. Palvelu ohjaa yhteydenottosi automaattisesti oikealle viranomaiselle.

Lupapiste on aina auki


Voit asioida Lupapisteessä silloin kuin sinulle sopii - koko hankkeen ajan. Voit täydentää hankkeen työtilassa tietoja itsenäisesti tai yhdessä muiden hankkeen osapuolten kesken. Voit käydä vuoropuhelua viranomaisen kanssa palvelun kautta ja lupahakemuksen jättämisen jälkeen saat hanketta koskevat päätökset suoraan Lupapisteeseen. Voit tarvittaessa jatkaa rakentamisen aikaista asiointia Lupapisteessä aina hankkeen valmistumiseen asti. Lupapisteen avulla pidät itsesi sekä muut osapuolet tietoisena hankkeen etenemisestä.

Ohjeistus rakennus- tai toimenpideluvan hakemiselle lupapiste.fi –palvelussa


Hankkeelle kutsuttava mukaan kiinteistön omistajat sekä pää- ja rakennussuunnittelijat

HAKEMUKSEN TIEDOT

Hankkeen kuvaus
Selostus hankkeesta + mahdolliset vähäiset poikkeamiset (poikkeamisesta sovittava aina ennakkoon)
Rakennuspaikka
Tiedot on tarkastettava ja täydennettävä mm. kaavatilanteen osalta.
Hanke (esim. Asuinpientalon rakentaminen)
Suunnittelija syöttää tiedot (tilavuus, kerrosala, kokonaisala, kerrosluku, kellarin pinta-ala, lämmitystapa, liittymät verkostoihin jne.)
Mikäli hanke liittyy jo olevaan rakennukseen, tiedot tulee automaattisesti rakennus- ja huoneistotietojärjestelmästä. Tässä tapauksessa suunnittelija tarkastaa tiedot ja mikäli ne ovat väärin tai niissä on puutteita, suunnittelija korjaa tiedot.
Päätöksen toimitus
Nimi ja osoite, kenelle virallinen lupapäätös toimitetaan.

OSAPUOLET

Hakija
Lainhuutoon merkityt omistajat tai kiinteistön vuokraajat. Valkeakosken kaupungin luovuttamille tonteille lupaa voi hakea varaussopimukseen merkityt henkilöt. Liitteeksi: valtakirja, vuokra- tai varaussopimus.
Suunnittelijat
Kaikissa hankkeissa ilmoitettava vähintään pää- ja rakennussuunnittelija. Suuremmissa hankkeissa voi olla tässä vaiheessa jo nimettyinä erityissuunnittelijoita. Mikäli suunnittelijalla on FISE –hyväksyntä, se ilmoitetaan tässä. Liitteeksi: kokemusta ja koulutusta selventävät asiakirjat.
Luvan maksaja
Henkilötunnus tai yrityksen ly-tunnus + osoite ym. tiedot.


SUUNNITELMAT JA LIITTEET

Yleiset hankkeen liitteet (hankekohtaisesti rakennusvalvonnasta ohjeet mitä liitteitä tarvitaan)
- Naapureiden kuuleminen hakemuksen vireilletulon johdosta
- Perustamis- ja pohjaolosuhdeselvitys 2(2)
- Hakemus/lausunto vesijohtoon ja viemäriin liittymisestä + johtokarttaote
- Suunnitelma jätevesijärjestelmästä liitteineen
- Selvitys olevasta jätevesijärjestelmästä (mikäli nykyinen järjestelmä ei täytä asetuksen vaatimuksia, on toimitettava suunnitelma)
- Suunnittelijan pätevyystiedot (koulutus ja kokemus, esim. tutkintotodistus + cv)
- Valtakirja
- Hallituksen pöytäkirjanote
- Kaupparekisteriote
- Varaussopimus
- Kauppakirja, mikäli lainhuuto ei ole hakijan nimissä
- Muu liite ____________________
Rakentamisen liitteet (nimetään hankkeen mukaan,
esim. ”Asuinpientalon rakentaminen”)
- Asemapiirros, mittakaava 1:500 (lattia ja sokkelikorko näkyviin)
- Pohjapiirrokset alhaalta ylöspäin 1:100
- Julkisivupiirros 1:100 (luonnollinen maanpinta ja tuleva maanpinta rajalle asti esitettävä)
- Leikkauspiirros 1:100 (rakenteiden u-arvot)
kaikki em. suunnitelmat pdf-tiedostona edellä määrätyssä mittakaavassa, nimettyinä niin, että tiedostonimestä ilmenee piirustuksen sisältö, esim. asuin_pohja.pdf
- Energiaselvitys, -todistus ja tasauslaskelma.


HAKEMUKSEN JÄTTÄMINEN

Hakemuksen voi jättää, kun kaikki kohdat on täytetty.

Viimeksi muokannut: Erna Sundström, 2.5.2018 10:00