Milloin tarvitsen luvan

Valkeakoski  >  Tekniset palvelut  >  Rakentaminen  >  Milloin tarvitsen luvan

Rakennuslupa

Rakennuslupa tarvitaan uudisrakennuksen rakentamiseen. Uudisrakennukseksi katsotaan paitsi kokonaan uusi rakennus myös laajennus sekä mm. katokset. Uudisrakentamista koskevia säännöksiä sovelletaan myös korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen.

Rakennuslupa vaaditaan lisäksi korjaustyöhön, jolla voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai  terveydellisiin oloihin (mm. kantavien rakenteiden muutokset, märkätilojen rakentaminen ja palo-osastojen muutokset). Rakennuslupa tarvitaan  myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen. Rakennustyö on aloitettava 3 vuoden kuluessa ja saatettava valmiiksi 5 vuodessa.

Kun rakennushanke on kerrosalaltaan enintään 600 m2 päättää rakennusluvasta rakennustarkastaja. Tätä suuremmat hankkeet käsittelee rakennuslautakunta.


Toimenpidelupa

Rakennustarkastaja myöntää toimenpideluvat katselmusmiehiä kuultuaan. Lupa on voimassa kolme vuotta. Luvanvaraisia ovat mm.

 • asuinhuoneiston jakaminen ja yhdistäminen (mikäli ei vaikutusta turvallisuuteen ja terveydellisiin oloihin)
 • kioskin, käymälän, esiintymislavan tai muun vastaavan rakennelman rakentaminen asemakaava-alueella
 • urheilu- tai kokoontumispaikan, katsomon tai yleisöteltan rakentaminen asemakaava-alueella
 • asuntovaunualueen rakentaminen
 • asuntovaunun tai -laivan tms. pitäminen paikallaan käytössä, mikä ei liity tavanomaiseen retkeilyyn eikä veneilyyn
 • maston rakentaminen
 • suurehko laituri asemakaava-alueella
 • muusta alueesta erotettu suurehko varastointi- tai pysäköintialue tai näihin verrattava alue
 • rakennuksen julkisivun tai kattomuodon muuttaminen
 • katteen, ulkoverhousmateriaalin tai ikkunajaotuksen muuttaminen asemakaava-alueella
 • ikkunan peittävän mainoksen pysyvä tai pitkäaikainen asettaminen asemakaava-alueella
 • rakennuksen julkisivun tai kattomuodon muuttaminen (terassin rakentaminen on julkisivumuutos!)

Ilmoitusmenettely

Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivää ennen toimenpiteeseen ryhtymistä.

 • enintään 15 m2 suuruisen vajan tai katoksen rakentaminen
 • kioskin, käymälän, esiintymislavan tai tms. rakennelman rakentaminen haja-asutusalueella
 • urheilu- tai kokoontumispaikan, katsomon tai yleisöteltan rakentaminen haja-asutusalueella
 • varastointisäiliön, suurehkon antennin, valaisinpylvään tms. rakentaminen
 • suurehko laituri haja-asutusalueella
 • vesirajaa muuttava tai siihen vaikuttava rakennelma
 • rakennuksen värityksen muuttaminen
 • markiisin asentaminen
 • katteen, ulkoverhousmateriaalin tai ikkunajaotuksen muuttaminen haja-asutusalueella
 • tekstin, kuvan tai mainosvalon asettaminen ulkosalle kaupallisessa tarkoituksessa
 • ikkunan peittävän mainoksen pysyvä tai pitkäaikainen asettaminen haja-asutusalueella
 • rakennettuun ympäristöön liittyvä erottava kiinteä aita tai kadun reunusmuuri
 • muut kaupunkikuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavat järjestelyt ja muutokset.


Purkulupa

Rakennuksen tai sen osan purkamiseen asemakaava-alueella on haettava lupa. Mikäli lupa ei ole tarpeen on rakennuksen tai sen osan purkamisesta on ilmoitettava 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä. 


Vesihuolto

Kaupunkialueella vesi- ja viemärijohtoon liittymistä haetaan vesihuoltolaitokselta.
Ympäristönsuojelu antaa ohjeita haja-asutusalueen jätevesien johtamisesta


nosto_laudat.jpg : 1005 kB

Viimeksi muokannut: Erna Sundström, 23.9.2016 14:28