Kantakarttojen kattavuus

Kantakartan kattavuus

Vektorimuotoinen kantakartta kattaa kaupungin
asemakaavoitetun alueen (noin 2400 ha).