Paikkatieto- ja karttapalvelut

Valkeakoski  >  Tekniset palvelut  >  Kartat ja mittauspalvelut  >  Paikkatieto- ja karttapalvelut

Kaupungin maa- ja mittaustoimi ylläpitää suurimittakaavaisia (1:500 - 1:2000) kantakarttoja. Ne ovat etenkin rakentajia ja suunnittelijoita palvelevia maastokarttoja. Lisäksi maa- ja mittaustoimi ylläpitää pienimittakaavaisia (1:5000 - 1:40.000) maastotieto-, opas- ja virastokarttoja.

Kuntien julkisiin peruspalveluihin kuluu kartaston ylläpito kunnan alueesta. Kartat ovat välttämätön perusta kaavoitukselle ja muulle yhdyskuntasuunnittelulle. Karttojen avulla hallitaan myös kunnan kiinteistöjärjestelmää. Kaupungin kartat ovat nykyisin numeerisia karttoja eli ne tuotetaan tietokoneiden avulla.

Hinnasto (pdf, 292 kb)

Lisätietoja: Paikkatietoinsinööri


Kantakartat

Kantakartat ovat maastoa yksityiskohtaisesti kuvaavia karttoja, joita käytetään etenkin asemakaavojen ja muun suunnittelun pohjakarttoina. Aineisto sisältää kiinteistörajat, rakennukset, tiestön ja muita maaston kohteita. Kantakartat ovat tarkimmat maastokartat Valkeakosken alueelta. Maa- ja mittaustoimi myy niistä eri mittakaavaisia muovi-  paperi- ja numeerisia tulosteita. 

Kantakarttamalli
Kantakarttojen kattavuus


Opaskartta

Opaskartta palvelee kaupungin yleiskarttana sekä osoitteiden ja keskeisten palveluiden paikantamisvälineenä. Aineisto sisältää mm. katujen ja teiden nimet sekä osoitenumeroita.  Painetussa kartassa on toisella puolella keskusta-alue mittakaavassa 1:12 000 ja koko kaupungin alue toisella puolella mittakaavassa 1:40 000. Opaskartan uusin painos on vuodelta 2017. Karttaa myyvät maa- ja mittaustoimen lisäksi mm. kirjakauppa ja matkailutoimisto (maa- ja mittaustoimen hinta 10 €). Opaskartta on nähtävissä pdf-muotoisena myös internetissä ja saatavana myös Map Info -muotoisena vektorikarttana sekä rasteri- ja paperitulosteina.

Opaskarttamalli


Virastokartta

Virastokartta palvelee etupäässä kaupungin eri laitoksia ja yrityksiä.Se on yleiskartta, josta selviää mm. kiinteistöjaotus (korttelit, tontit ym). Kartan perusmittakaava on 1:5000, ja se kattaa kaupungin asemakaavoitetun alueen. Kartta on käytettävissä numeerisena Mapinfo-muodossa, ja siitä on saatavissa tulosteita eri mittakaavoihin.

Virastokarttamalli

Muita karttoja

Koko kaupungin alueelta on saatavana myös valtion maastotietokarttaa (entinen peruskartta) vektori-, rasteri-, paperi- tai muovitulosteina. Sitä pidetään yllä vain rakennusten, teiden ja kiinteistöjaotuksen osalta.
Maanmittauslaitos

Maa- ja mittaustoimi tekee karttoja myös muihin erityisiin tarkoituksiin tilauksesta.


Pirkanmaan Virkistysalueyhdistyksen tuottama Pirkanmaan ulkoilu- ja retkeilykartta (1:100 000)  kattaa koko Pirkanmaan alueen. Karttaan on merkitty retkeilijöitä kiinnostavat kohteet (reitit, majoitteet, tulentekopaikat, vesillelaskupaikat jne.). Karttaa voi tiedustella Maa- ja mittaustoimesta tai Pirkanmaan Virkistysalueyhdistykseltä. Hinta 10 €.
Pirkanmaan virkistysalueyhdistys

Viimeksi muokannut: Taina Vesikko, 10.1.2018 15:30