Mittauspalvelut

Maa- ja mittaustoimen mittauspalvelujen avulla huolehditaan, että kaupungin alueella suunnittelu ja rakentaminen perustuvat oikeaan sijaintitietoon.

Tiedusteluihin vastaa mittausteknikko

Rakennusvalvontaan liittyvät mittaukset

Maa- ja mittaustoimi huolehtii rakennuslupiin liittyvistä sijainninmäärityksistä. Ennen rakentamisen aloittamista on rakennuksen paikka merkittävä puupaaluin tai linjalangoin. Samalla merkitään myös korkeustaso. Kun rakennuksen sokkeli on valettu, tehdään sijaintikatselmus. Siinä tarkistetaan, onko rakennuksen sijainti rakennusluvan mukainen.

Lisätietoa:
- Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Valkeakosken kaupungissa
  (18 § Kiinteistöinsinöörin toimenpiteet)
- Rakennusvalvonnan ohjeita rakennusluvan saajalle


Maastomittauspalvelut

- Kiintopistetiedot
- Kartoitukset
- Suunnittelumittaukset
- Maastoonmerkinnät
- Kiinteistönmuodostuksen pyykitykset

Viimeksi muokannut: Kai Takkunen, 3.5.2011 13:07