Kiinteistötietopalvelut

Valkeakoski  >  Tekniset palvelut  >  Kartat ja mittauspalvelut  >  Kiinteistötietopalvelut

Lisätietoja:
- kiinteistörekisteri ym. tiedoista tontti-insinööri,
- omistaja- ja rakennustiedoista sekä osoitteistosta toimistovirkailija,
- yksityistieasioista tontti-insinööri

Kiinteistötietojärjestelmän otteet ja todistukset

Maa- ja mittaustoimi ylläpitää virallista kiinteistörekisteriä kaupungin alueen tonteista ja yleisistä alueista. Lisäksi käytössä on yhteys valtion ylläpitämään lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Näistä rekistereistä selviää mm. virallinen kiinteistötunnus, rekisteröintipäivä, pinta-ala, rasitteet, virallinen omistaja ja kiinteistöön vahvistetut kiinnitykset. Maa- ja mittaustoimelta saa tietoja rekistereistä ja virallisia otteita koko maan alueelta.

Hinnat:
- rasitustodistus 18 e
- lainhuutotodistus 18 e
- kiinteistörekisterin ote 18 e
- rekisteriyksikön karttaote 18 e
- vuokraoikeustodistus 18 e
- määräalan kiinteistörekisteriote 18 e

Omistajatiedot

Maa- ja mittaustoimesta saa tonttien, tilojen ja määräalojen omistajatietoja. Tietopyyntöjen hinta määräytyy hinnaston mukaan.


Rakennustiedot

Maa- ja mittaustoimi ylläpitää rakennuksien rakennusnumero-, osoite- ja koodinaattitietoja rakennusvalvontarekisterissä ja rakennusrekisterissä. Muut rakennustiedot ovat saatavissa rakennusvalvontatoimistolta.

Kiinteistö

Kiinteistö on rajoiltaan määrätty, kiinteistörekisteriin merkitty alue (tila, tontti, yleinen alue). Kiinteistö voi olla rakennettu tai rakentamaton. Kiinteistöstä voidaan myydä määräala, josta lainhuudon myöntämisen jälkeen lohkomisella muodostetaan uusi kiinteistö. Kiinteistön tai määräalan omistajan tulee lainhuudattaa se omistuksensa virallistamiseksi ja voidakseen käyttää sitä panttina.


Osoitteisto

Maa- ja mittaustoimi huolehtii kaupungin alueen rakennusten ja tonttien osoitteista. Asemakaava-alueella lähiosoite koostuu kadunnimestä ja osoitenumerosta. Huoneistokohtainen osoite voi sisältää lisäksi porraskirjaimen ja asunnon numeron. Nykyisin myös haja-asutusalueella tulee rakennuksella olla osoite, joka muodostuu tien nimestä ja osoitenumerosta. Se kertoo samalla matkan pituuden kiinteistölle kymmeninä metreinä tien alkupisteestä. Niin katu- kuin tieosoitteidenkin numerot ovat tien alusta katsoen parittomia vasemmalla ja parillisia tien oikealla puolella.


Yksityistieasiat

Maa- ja mittaustoimi huolehtii yksityisteiden tiekuntien perustamiseen liittyvistä asioista ja neuvoo yksityistieasioissa. Maa- ja mittaustoimessa yksityistieasioita hoitaa teknisen lautakunnan yksityistieasioissa sihteerinä tontti-insinööri. Uusien yksityisteiden perustamisesta maanmittaustoimituksella huolehtii Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimisto. Yksityistiekuntia on Valkeakoskella noin 135 kpl, joista noin 100 saa kunnan avustusta.

Viimeksi muokannut: Taina Vesikko, 10.1.2018 14:58