Roskaantuminen

Valkeakoski  >  Tekniset palvelut  >  Jätehuolto  >  Roskaantuminen

Metsään jätettyjä jätteitä.
Roskaantumisen valvonnasta säädetään jätelaissa (646/2011). Jätelain 72 §:n mukaan ympäristöön ei saa jättää  roskaa, likaa eikä käytöstä poistettua konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä siten, että siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto). 

Sähkö- ja elektroniikkaromua sekä pieniä eriä vaarallista jätettä (ongelmajäte) voi viedä veloituksetta Lumikorven jätteidenkäsittelyalueelle.

Roskaantuneen alueen ensisijainen puhdistamisvelvollisuus on roskaantumisen aiheuttajalla ja toissijainen  velvollisuus roskaantuneen alueen haltijalla. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätä roskaajan tai muun puhdistamiseen velvollisen puhdistamaan roskaantuneen alueen. Roskaantumisen aiheuttajalle voidaan myös antaa tuomio jäterikkomuksesta.

Koiran jätökset ovat ajankohtainen asia keväisin. Järjestyslaki (612/2003) velvoittaa koiranomistajan huolehtimaan, etteivät koiranjätökset jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa. Pientalon omistaja voi halutessaan antaa luvan ohikulkeville koiranulkoiluttajille pudottaa koiran jätökset pussissa ulkojäteastiaan. Kiinteistön omistaja voi merkitä jäteastiansa ns. koirankakkaroskis-tarralla


Viimeksi muokannut: Erna Sundström, 15.9.2015 13:44