Risujen poltto sekä puutarhajätteen vastaanottaminen

Valkeakoski  >  Tekniset palvelut  >  Jätehuolto  >  Risujen poltto sekä puutarhajätteen vastaanottaminen

Kevät ja syksy ovat perinteisesti pihojen ja puutarhojen siivous- ja hoitoaikaa. Kertyvien risujen, oksien ja muun viherjätteen käsittelyä kannattaa miettiä jo etukäteen. Aiemmin moni on valinnut käsittelytavaksi ”aikaistetun juhannuskokon”. Nykyisin kuitenkin risujenkin polttaminen on sallittua vain taajaan rakennetun alueen ulkopuolella. Paloturvallisuuteen ja ympäristölainsäädäntöön liittyvät ohjeet on poltettaessa tietenkin otettava huomioon. Muiden jätteiden polttaminen pihalla ja kotiuunissa on kaikkialla kiellettyä. Risujenkaan poltto ei ole sallittua asemakaava-alueella.

Palolaitokselle ei em. luvallisesta polttamisesta enää tarvitse ilmoittaa, mutta risunuotiota ei siis kannata sytyttää, ennen kuin on varmistunut että poltto omalla tontilla on sallittua. Avotulen sytyttämiseen tarvitaan aina kiinteistönomistajan suostumus ja polttajan on varmistuttava sitä, että polttamisesta ei aiheudu savu- tai muita haittoja naapureille. Polttaja on myös aina vastuussa aiheuttamistaan vahingoista ja muista seurauksista.

Puutarhajätteet, kuten lehdet, risut ja pensaiden leikkuutähteet, ovat kompostoituvaa biojätettä. Suositeltavinta on kompostoida ne omalla pihalla. Oksat ja risut voi hakettaa muun puutarhajätteen sekaan tai puiden ja pensaiden juurille katteeksi. Mullaksi muuttunut puutarhajäte on oivallista maanparannusainetta.

Puutarhajätteitä ei missään tapauksessa saa viedä yleisille alueille, esimerkiksi metsiin tai tyhjille tonteille. Valkeakoken kaupungin alueella voimassa olevien jätehuoltomääräyksien mukaan puutarhajätteiden vienti yleisille puisto- ja viheralueille on kielletty.

Puutarhajätteitä otetaan vastaan Lumikorven jätteidenkäsittelyalueella. Puutarhajätteet tulee toimittaa alueelle lajiteltuna (risut erikseen ja haravointijätteet erikseen). Ne sijoitetaan jätteidenkäsittelyalueilla omiin varastointikasoihinsa.


Linkkejä

Käsittele puutarhajäte oikein  Ympäristöhallinnon sivut 


Viimeksi muokannut: Salla Syrjänen, 7.5.2018 13:30