Liittyminen

Valkeakoski  >  Tekniset palvelut  >  Jätehuolto  >  Liittyminen

Kaikkien kiinteistöjen on kuuluttava järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Mikäli kiinteistö on osan vuodesta asumaton (esim. kesämökit), voi tyhjennyksen tilapäisesti keskeyttää ilmoittamalla siitä Kiertokapula Oy:n asiakaspalvelunumeroon

Kiertokapula Oy:n asiakaspalvelu vastaa jatkossa:

  • jätehuoltoon liittymiset, lopettamiset ja keskeyttämiset
  • tyhjennysvälin ja astiakoon muutokset
  • jäteastiatilaukset ja palautteet jätteenkuljetuksesta
  • ilmoitukset elintarvikejätteen ja taaja-asutusalueella myös käymäläjätteen kompostoinnista
  • ilmoitukset yhteisistä jäteastioista

Kiertokapula Oy:n palvelunumerot:

  • asiakaspalvelun numero on 075 753 0010, jossa palvellaan arkisin klo 8.00-15.00.
  • laskutusasioiden palvelunumero on 075 753 0009, jossa palvellaan arkisin klo 8.00-15.00

Asiakastietolomakkeen ja kompostointi-ilmoituksen voi tulostaa täältä ja lähettää ne asiakaspalvelulle postitse tai sähköpostilla (osoitteet löytyvät lomakkeesta).

Jätehuoltomääräyksistä poikkeavaa tyhjennysväliä tulee anoa kirjallisesti Kiertokapulan alueen jätehuoltoviranomaiselta.

Jätehuolto 1.1.2008 lähtien

Erillinen biojäteastia tulee olla kiinteistöissä, joissa on vähintään 10 asuinhuoneistoa tai muissa kiinteistöissä joissa biojätettä syntyy vähintään 50 kg/viikko.

Astioiden pisimmät tyhjennysvälit:

Astioiden pisimmät tyhjennysvälit :

kesäaika
(viikot 18-40)

talviaika
(viikot 41-17)

biojäteastia

1 viikko

2 viikkoa

sekajäteastia (biojäte +kuivajäte)

2 viikkoa

4 viikkoa

kuivajäteastia (ei sisällä biojätettä)

8 viikkoa

8 viikkoa

sekajätteen keräykseen tarkoitettu syväkeräysastia

8 viikkoa

8 viikkoa

kartonki

16 viikkoa

16 viikkoa

lasi, metalli, pahvi

6 kuukautta

6 kuukautta


Elintarvikejätteen kompostointi on sallittu ainoastaan tarkoitukseen sopivassa, lämpöeristetyssä ja eläimiltä suojatussa kompostointisäiliössä. Vain kesäaikaan haja-asutusalueella kompostoitaessa elintarvikejätettä saa kompostoida eristämättömässä, kuitenkin haittaeläimiltä suojatussa kompostorissa.

Viimeksi muokannut: Salla Syrjänen, 18.5.2016 11:52