Kiinteistön keräysastiat

Valkeakoski  >  Tekniset palvelut  >  Jätehuolto  >  Kiinteistön keräysastiat

Kiinteistöllä tulee sen huoneistojen lukumäärän ja muilla kiinteistöillä syntyvän jätteen määrän perusteella olla keräysvälineitä erilaisille jätteille seuraavasti:

Keräysväline

biojäteastia biojätteen keräämiseksi erilliskeräykseen kuuluvassa kiinteistössä;


kuivajäteastia kuivajätteen keräämiseksi erilliskeräykseen kuuluvassa kiinteistössä sekä kiinteistössä, jossa biojäte kompostoidaan omatoimisesti  jätehuoltomääräysten mukaisesti;


sekajäteastia kaikissa kiinteistöissä, joita ei ole velvoitettu keräämään biojätettä erikseen ja jotka eivät kompostoi biojätettää;


keräyspahvi- tai kartonkiastia asuinkiinteistöissä, joissa on vähintään 5 huoneistoa sekä muissa kiinteistöissä, joissa pahvijätettä kertyy keskimäärin yli 20 kg kuukaudessa.


keräyslasiastia asuinkiinteistöissä, joissa on vähintään 10 huoneistoa sekä muissa kiinteistöissä, joissa lasipakkausjätettä kertyy keskimäärin yli 50 kg kuukaudessa


keräysmetalliastia asuinkiinteistöissä, joissa on vähintään 10 huoneistoa sekä muissa kiinteistöissä, joissa metallipakkausjätettä kertyy keskimäärin yli 50 kg kuukaudessa
Mm. omakotitalojen  hyötyjätteille on keräysastiat  aluekeräyspaikoissa.


Pienkiinteistöillä keräysvälineet, jotka ovat käsin siirrettävissä, on sijoitettava enintään kymmenen metrin päähän kadun tai tien reunasta. Muilla kiinteistöillä käsin siirrettävät jäteastiat on sijoitettava siten, että jäteautolla on esteetön ja turvallinen pääsy vähintään kymmenen metrin päähän astiasta. Keräysvälineet, joita ei voida käsin siirtää, on sijoitettava siten, että kuormaus jätteenkuljetusajoneuvoon voidaan suorittaa turvallisesti suoraan sijaintipaikalta.Viimeksi muokannut: Salla Syrjänen, 18.5.2016 11:45