Ajoneuvojen siirtäminen

Valkeakoski  >  Tekniset palvelut  >  Ajoneuvojen siirtäminen

Laki ajoneuvojen siirtämisestä (828/2008) ohjaa hylättyjen ja kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämistä ja varastointia. 

Kaupunki huolehtii hylättyjen ja kunnossapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämisestä hallitsemiltaan yleisiltä teiltä ja alueilta. Hylätyistä ja romuajoneuvoista voi ilmoittaa  yhdyskuntatekniikan toimistoon sähköpostiosoitteeseen yhdyskuntatekniikka at.gif : 1 kB valkeakoski.fi .

Havainnot muille yleisille teille hylätyistä ajoneuvoista voi ilmoittaa  Liikennevirastoon:

Tienkäyttäjän linja puh. 0200 2100, joka palvelee 24 h/vrk 

Liikenneturvallisuudelle vaaraa aiheuttavien ajoneuvojen samoin kuin poliisin haltuun jääneiden hylättyjen ajoneuvojen siirrosta päättää ja siirron teettää poliisi.

Hylätyt ajoneuvot

  • Siirtokehotus kiinnitetään hylätyksi katsottuun ajoneuvoon ja lähetetään ajoneuvon omistajalle/haltijalle mikäli tiedossa. Rekisteröimätön ja katsastamaton ajoneuvo voidaan siirtää välittömästi ilman siirtokehotusta.
  • Ajoneuvon omistajalla/haltijalla on viikko aikaa siirtää ajoneuvo.
  • Mikäli siirtokehotusta ei noudateta, tehdään siirtopäätös ja ajoneuvon siirto varastoalueelle.
  • Siirtopäätös sekä lasku siirtokustannuksista lähetetään ajoneuvon omistajalle/haltijalle mikäli tiedossa. Lisäksi siirretyistä ajoneuvoista kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla.
  • Omistaja/haltija voi lunastaa ajoneuvonsa kuukauden sisällä kuulutuksesta.
  • Yksityiseltä alueelta tai yksityiseltä tieltä hylätty ajoneuvo siirretään vain alueen haltijan perustellusta virka-apupyynnöstä. Siirron pyytäjä on tällöin velvollinen korvaamaan siirtokustannukset, mikäli niitä ei saada perittyä ajoneuvon omistajalta.
  • Virka-apupyyntö romuajoneuvon siirtämiseksi

Romuajoneuvot

  • Siirtokehotus kiinnitetään hylätyksi katsottuun ajoneuvoon ja lähetetään ajoneuvon omistajalle/haltijalle mikäli tiedossa. Mikäli ajoneuvo on palanut tai muutoin siinä kunnossa, että se on vaaraksi ympäristölle tai ihmisille, se voidaan siirtää välittömästi.
  • Ajoneuvon omistajalla/haltijalla on viikko aikaa siirtää ajoneuvo.
  • Mikäli siirtokehotusta ei noudateta, tehdään siirtopäätös ja ajoneuvon siirto varastoalueelle. Siirtokustannukset laskutetaan ajoneuvon omistajalta/haltijalta.


Pysäköidyt ajoneuvot

Siirron voi suorittaa myös pysäköimistä koskevan säännöksen perusteella sekä tiealueella tehtävän työn tai järjestettävän tapahtuman perusteella. Tällöin ajoneuvo siirretään sijaintipaikan välittömään läheisyyteen (lähisiirto).

Siirtotaksat

Ajojoneuvon omistaja, haltija, luvattomasti käyttöönotetun ajoneuvon kuljettaja tai yksityiseltä alueelta siirtoa vaatinut alueen haltija on velvollinen korvaamaan viranomaiselle ajoneuvon siirtojärjestelyistä, siirtämisestä, säilyttämisestä ja hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset teknisen lautakunnan vahvistamien siirtotaksojen mukaan.

Varastosiirto 150 €
Lähisiirto klo 7 -16 välisenä aikana 110 €. Muuna aikana 150 €. 

Romuautosta eroon ilmaiseksi

Autonomistaja voi toimittaa ajoneuvonsa romutettavaksi mihin tahansa auton-valmistajien ja maahantuojien valtuuttamaan vastaanottopisteeseen. Ajoneuvon hävittäminen on auton omistajalle täysin maksutonta. Ajoneuvosta annetaan omistajalle romutustodistus, joka on edellytys ajoneuvon poistamiseksi ajoneuvorekisteristä.

Lisätietoja Suomen Autokierrätys Oy 

Viimeksi muokannut: Tuija Ruuttunen, 25.5.2018 14:40