Vammaispalvelut

Monia vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä päivittäisissä toimissa voidaan ehkäistä ja poistaa kunnan yleisten palvelujen avulla. Jos nämä eivät ole riittäviä tai sopivia tai vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai tukitoimia muun lain nojalla, ja henkilöllä on  vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista, voidaan hänelle järjestää palveluita ja tukitoimia vammaispalvelulain tai kehitysvammalain perusteella.

Vammaispalveluja tai tukitoimia haetaan Valkeakosken terveyskeskuksesta. Palveluja ja tukitoimia voi hakea läpi vuoden, palveluja on haettava etukäteen, mutta vammaispalvelulain mukaisia taloudellisia tukitoimia on haettava kuuden kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä. Vammaispalvelujen työryhmä arvioi asiakkaan vamman tai sairauden aiheuttamaa haittaa asiakkaan tai hänen omaisensa tai jonkun muun viranomaisen toimittamien selvitysten (hakemus, lääkärin lausunto terveydentilasta, kuntoutusselvitys jne.) ja mahdollisen kotikäynnin ja asiakkaan kanssa yhdessä laadittavan palvelusuunnitelman avulla.

Päätökset palvelujen ja tukitoimien myöntämisestä tehdään mahdollisimman pian, vammaispalvelulain mukaiset kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta.

Yhteystiedot:

Kerhomajankatu 2
PL 20, 37601 Valkeakoski

Palvelupäällikkö Liisa Hoikkanen
Palveluohjaaja Tia Salminen
Sosiaalityöntekijä Susanna Tuomi-Toljola
Kuntoutuksen ohjaaja Susanna Vilkkinen
Palvelusihteeri Leena Jokela


Vammaispalvelulain ja -asetuksen soveltamisohjeet 01.07.2017 alkaen (Valkeakosken kaupunki)


Hakemuslomakkeet

Viimeksi muokannut: Leena Jokela, 2.5.2019 9:23