Kehitysvammaisten palvelut

Valkeakoski  >  Perhe- ja sosiaalipalvelut  >  Vammaisten palvelut  >  Kehitysvammaisten palvelut

Valkeakosken kaupunki järjestää kehitysvammaisten henkilöiden avopalvelut omana toimintanaan.


Palveluohjaus

Palveluohjaukseen kuuluu varhaiskuntoutus sekä kehitysvammaisten aikuisten ja heidän perheidensä ohjaus.

Palveluohjaaja toteuttaa yksilöllistä kuntoutussuunnitelmaa ja laatii palvelusuunnitelmia sekä ohjaa asiakkaat ja asiakasperheet tarvittaviin palveluihin. Palveluohjaaja vastaa kehitysvammaisten tilapäishoidon järjestelyistä sekä omaishoidon hoito- ja palvelusuunnitelmien laatimisesta. 

Omaishoidon tukihakemus

Palveluohjaaja Tia Salminen

Lasten tilapäishoito

Alle kouluikäisten lasten tilapäishoidolla tarkoitetaan kehitysvammaisen lapsen hoitoa kodin ulkopuolella. Tilapäishoito on ryhmämuotoista toimintaa päiväkodin tiloissa. Sitä toteutetaan yhteistyössä Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kanssa. Tilapäishoitoa järjestetään viikonloppuisin kaksi kertaa kuussa.


Työ- ja päivätoiminta

Voima-paja tarjoaa työtoimintaa sekä avotyötä kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille. Asiakkaille maksetaan työosuusrahaa.

Voima-paja

Päivätoimintayksikkö SÄDE
Kerhomajankatu 2, 37600 Valkeakoski

Vastaava ohjaaja Sanna Hangaslammi, puh. 040 335 7495
Ohjaajat, puh. 040 335 7317 ja 040 335 7495


Asumisyksiköt

Pastellinkoti

Pastellintie 1, 6 krs.
37630 Valkeakoski
puh. 040 335 7401 ja 040 335 7402 

Johtava ohjaaja Kati Luomanen, puh 040 335 7398

Tohka-talossa sijaitseva Pastellinkoti on 9-paikkainen autetun asumisen yksikkö kehitysvammaisille aikuisille. Asukkaat osallistuvat kykyjensä ja voimavarojensa mukaisesti kodin päivittäisiin toimiin ja niiden suunnitteluun.

Ryhmäkoti on asukkailleen koti, josta suuntaudutaan mahdollisuuksien mukaisesti ympäröivän yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin. Ryhmäkodissa pyritään ylläpitämään ja edistämään asukkaiden jokapäiväisistä toiminnoista suoriutumista, toimintakykyisyyttä ja omatoimisuutta, vuorovaikutussuhteita sekä sosiaalista turvallisuutta. Pastellinkodissa kunnioitetaan mahdollisuuksien mukaan asukkaiden itsemääräämisoikeutta sekä pyritään tukemaan heidän omia valintojaan ja päätöksentekoaan. Jokaiselle asukkaalle tehdään tuki- ja palvelusuunnitelma.

Roukon ryhmäkoti

Pastellintie 8 a 4
37630 Valkeakoski
puh. 040 335 7399

Roukon ryhmäkoti on 8-paikkainen ohjatun asumisen yksikkö työikäisille kehitysvammaisille henkilöille. Kaikki asukkaat käyvät arkipäivisin töissä toimintakeskuksessa tai avotyössä. Iltaisin he osallistuvat ryhmäkodin kodinomaisiin tehtäviin tuettuna tai ohjattuna.

Ryhmäkoti on asukkailleen koti, jonka periaatteena on asukkaiden elämän eri tilanteissa mahdollisimman itsenäisen selviytymisen tukeminen ja yhteisöllisen päätöksenteon mahdollistaminen. Asukkailla on mahdollisuus siirtyä tuettuun asumiseen omien taitojensa ja kykyjensä mukaisesti. Jokaiselle asukkaalle tehdään yksilöllinen tuki- ja palvelusuunnitelma.

Tuettu asuminen

Itsenäisesti asuvat kehitysvammaiset aikuiset voivat saada tukea asumiseensa omissa kodeissaan. Tuetun asumisen piiriin voi päästä kehitysvammaisten erityishuollosta tehtävällä päätöksellä. Sitä haetaan vammaispalveluista vammaispalveluiden yleisellä hakemuslomakkeella.

Asiakkaalle tehtävässä palvelusuunnitelmassa kartoitetaan itsenäisesti asuvan yksilöllisen tuen tarpeet ja toiveet. Tuetun asumisen ohjaaja tekee kotikäyntejä, käy asioilla yhdessä asiakkaan kanssa ja ohjaa myös harrastusten pariin.

Avotyötoiminnan asiakkaiden kesken järjestetään säännöllistä yhteistä vapaa-ajan toimintaa.

Tuetun asumisen ohjaaja Ulla Ratinen

Lisätietoja:

Viimeksi muokannut: Leena Jokela, 10.1.2019 9:03