Tukipalvelut

Tukipalvelujen tavoitteena on tukea asiakkaiden omatoimisuutta ja toimintakykyä, parantaa heidän elämänlaatuaan sekä tukea omaishoitoa

Tukipalvelujen saaminen edellyttää aina tarveharkintaa. Tukipalveluja ovat asumis-, ateria-, kauppa-, kuljetus-, kylvetys-, omaishoidon tuki-, päiväkeskus-, turva- ja vaatehuoltopalvelut.

Ateriapalvelua tuottaa Valkekosken kaupungin ruokapalvelu. Lämmitettävät ateriat toimitetaan asiakkaan kotiin kahdesti viikossa.

Kauppapalvelua voi saada kerran tai kahdesti viikossa asiakkaan tarpeen mukaan.  K-Citymarketin kanssa on sovittu tavaroiden pakkaamisesta ja Itellan (ent. Posti)  kanssa niiden kuljettamisesta asiakkaan kotiin. Asiakas solmii kaupan kanssa suoraveloitussopimuksen laskutusta varten.

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voidaan myöntää asiakkalle, jonka mahdollisuudet käyttää julkista liikennettä tai palvelulinjaa ovat oleellisesti heikentyneet joko syrjäisen asuinpaikan tai liikuntakyvyn rajoitteiden vuoksi. Palvelua myönnetään vain oman kunnan alueella liikkumiseen asiointi- tai virkistysmatkoihin enintään kahdeksan yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Kuljetuspalveluhakemuksen voi hakea kotihoitotoimistosta  tai täyttää sähköisesti.

Kylvetyspalvelua hoidetaan Tohkatalon ja Apianpirtin saunalla, Terveysaseman päiväkeskuksen saunalla sekä asiakkaiden kodeissa.

Päiväkeskuksia on kaksi.
Terveysasemalla, Särpimäenkatu 27,  toimii päiväkeskus arkipäivisin klo 7-16. 
Hoivakoti Wäinämöisessä, Kirkkotie 6, toimii päiväkeskus Mielikki arkipäivisin klo 8-18

Vaatehuoltopalvelun hoitaa Valkeakosken Pesu. Kotihoito auttaa tarvittaessa pyykkien kuljetuksessa, mutta asiakas maksaa itse palvelun pesulan laskutuksen mukaan.

Turvapalvelun tuottajana toimii Stella. Turvapuhelin tilataan kotihoidon palveluvastaavilta. Eteläinen kotihoito puh. 040 335 7295 ja pohjoinen kotihoito puh. 040 335 7284. Turvapuhelin tiedote palvelusta ja maksuista.

Sotainvalidien palvelut kotihoito pääsääntöisesti ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta. Palvelut ovat yli 15 % sotainvalideille maksuttomia. He voivat saada ateriapalvelut myös yksityisistä ravintoloista tai lounasruokaloista, joiden kanssa on tehty ostopalvelusopimus.

Viimeksi muokannut: Tuija Ruuttunen, 11.12.2018 12:21