Toimeentulotuki

Valkeakoski  >  Perhe- ja sosiaalipalvelut  >  Toimeentulotuki

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta, joka on vastuussa sen myöntämisestä ja maksamisesta. Lisätietoa: www.kela.fi/toimeentulotuki

Kunta päättää täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

Täydentävä toimeentulotuki on tarkoitettu henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuviin tarpeelliseksi harkittuihin menoihin.

Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää esimerkiksi asumisen turvaamiseksi, ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakeminen

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntää se kunta, jonka alueella henkilö tai perhe vakinaisesti oleskelee.

Toimeentulotukihakemus käsitellään viimeistään 7. arkipäivänä sen saapumisesta.

Voit hakea täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea samalla hakemuksella, jolla haet perustoimeentulotukea Kelasta. Sinun tulee hakemuksessasi esittää pyyntö, että täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus siirretään kunnan käsiteltäväksi. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea ei pääsääntöisesti voida käsitellä, jos sinulla ei ole voimassa olevaa Kelan perustoimeentulotukipäätöstä.

Voit hakea täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myös suoraan kunnasta. Toimeentulotuen hakemiseksi ei tarvita aikavarausta.

Linkki sähköiseen hakemuslomakkeeseen:

Hakemus

Ha kemuslomakkeen voit myös tulostaa yllä olevasta linkistä.

Voit hakea täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myös täyttämällä hakemuksen Yhteispalvelukeskuksessa. Yhteispalvelukeskuksen aukioloaikoina palveluneuvoja voi auttaa hakemuksen täyttämisessä.

Hakemus ratkaistaan viranhaltijapäätöksellä, johon voi hakea muutosta sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöhuoltojaostolta , Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta ja edelleen luvanvaraisesti Korkeimmalta Hallinto-oikeudelta .


Sosiaalityön puhelinajat

  • Sosiaaliohjaaja Annika Ahola, puh. 040 335 7199, maanantai, tiistai ja perjantai klo 9.00-10.00
  • Sosiaalityöntekijä Miia Grönberg, puh. 040 335 7430, tiistai ja torstai klo 9.00-10.00
  • Sosiaalityöntekijä Ulla Konttijärvi, puh. 040 335 7429, tiistai ja torstai klo 9.00-10.00
  • Tiiminvetäjä Hanna-Mari Imppu, puh. 040 335 7172, ei puhelinaikaa


Yhteispalvelukeskus palvelee
Koskikara, Valtakatu 9-11 3 krs,  37600 Valkeakoski

ma-to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00

pe ja aattopäivinä klo 9.00-12.00 ja 13.00-14.00

Viimeksi muokannut: Tarja Kiretti, 6.5.2019 11:22