Lapsen elatussopimuksen vahvistaminen

Valkeakoski  >  Perhe- ja sosiaalipalvelut  >  Perheoikeudelliset palvelut  >  Sopimuksen vahvistaminen  >  Lapsen elatussopimuksen vahvistaminen

Lapsen elatus

Jos vanhemmat eivät asu yhdessä, esimerkiksi vanhempien erottua tai lapsen synnyttyä avioliiton ulkopuolella, on lapsen kanssa asuvalla vanhemmalla oikeus saada lapselle elatusapua.

Vanhemmat voivat tehdä sopimuksen elatusuavusta lastenvalvojan luona, joka vahvistaa sopimuksen. Sopimus on rinnastettavissa oikeuden antamaan päätökseen.

Elatusavun suuruus

Elatusavun määrä riippuu lapsen elatuksen tarpeesta ja kummankin vanhemman maksukyvystä. Oikeusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat yhteistyössä laatineet ohjeen lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi. Ohje on luonteeltaan suositus, eikä sellaisenaan välttämättä sovellu kaikkiin tilanteisiin.

Ohje elatusavun suuruuden arvioimiseksi

Ohjeen rahamäärät saatetaan ajan tasalle vuosittain 1.1. alkaen.

Jos lapsi asuu vuorotellen molempien vanhempien kanssa, lapsen elatuksen turvaamisessa on erilaisia vaihtoehtoja. Jos varsinaista elatusapua ei sovita suoritettavaksi, vanhempien olisi hyvä sopia esimerkiksi siitä, miten lapsilisä maksetaan ja jaetaan, ja lapselle hankittavien tavaroiden, kuiten esimerkiksi polkupyörän tai harrastusvälineiden kustannusten jakamisesta.

Elatusavun maksaminen

Elatusapu maksetaan joko kuukausittain etukäteen tai kertasuorituksena.

Elatusapu on sidottu elinkustannusindeksiin, määrää tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksin mukaan.

Vahvistettua elatusapua voidaan myöhemmin muuttaa, jos lapsen tai vanhemman olosuhteet muuttuvat ratkaisevasti. Sopimuksen muutos edellyttää molempien vahempien suostumusta.

Jos vanhemmat eivät pääse lastenvalvojan luona yksimielisyyteen elatusavusta, asian voi viedä oikeuden päätettäväksi, jolloin käräjäoikeus vahvistaa elatusavun määrän.

Lastenvalvojan yhteystiedot

Viimeksi muokannut: Tarja Siren, 6.6.2013 14:59