Sopimuksen vahvistaminen

Sopimuspalvelu

Lasta koskevat sopimukset

Vanhemmat voivat tehdä sopimukset lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta. Vanhemmat tekevät sopimuksen ja päättävät sen sisällöstä. Sopimuksen syntyminen edellyttää molempien vanhempien yhteistyötä. Lastenvalvoja avustaa vanhempia sopimuksen tekemisessä. Jos vanhemmat pääsevät sopimukseen, ja sopimus on lapsen edun mukainen, lastenvalvoja vahvistaa sopimuksen. Vahvistettu sopimus on rinnastettavissa käräjäoikeuden antamaan päätökseen.

Vanhemmat voivat sopia asioista myös keskenään suullisesti  tai kirjallisesti. Tällainen sopimus ei kuitenkaan ole virallinen, vahvistettu sopimus.

Avioerotilanteessa vanhemmat voivat hakea myös avioerohakemuksen liitännäisasiana oikeuden päätöstä lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta.

Viimeksi muokannut: Tarja Siren, 16.4.2018 7:44