Ero lapsiperheessä

Ero lapsiperheessä

Kun vanhemmat pohtivat eroa, he kantavat huolta siitä, mitä ero tai sen uhka lapselle merkitsee. Kysymyksiä ja selvitettäviä asioita on paljon. Vanhempien eron ja sen aiheuttamien muutosten vaikutus lapseen riippuu paljolti siitä, miten vanhempien yhteistyö toimii eron jälkeen.

Eroperheille tarkoitettuja palveluja Valkeakoskella.

Perheasioiden sovittelu on lakisääteistä toimintaa avio- tai avoeroa pohtiville vanhemmille ja heidän lapsilleen. Perheasioiden sovittelu on vapaaehtoinen ja luottamuksellinen keskustelumahdollisuus. Valkeakoskella perheasioiden sovittelusta vastaa Perheneuvola.

Perheasiain neuvottelukeskus hoitaa perheasioiden sovittelua ja järjestää eroryhmiä, sekä tarjoaa keskusteluapua parisuhteeseen ja perheeseen liittyvissä kysymyksissä. Valkeakoskelaiset voivat hakeutua Hämeenlinnan Vanajan seurakunnan palveluihin tai Tampereen seurakuntaan.

Kriisikeskus Osviitta, matalan kynnyksen palvelu Tampereella.

Mannerheimin lastensuojeluliitto Tampereen osasto: Lapsi ja ero projekti.

Väestöliitto: Parisuhde

Kun eroon on päädytty:

Avioeroa haetaan käräjäoikeudesta toisen tai molempien vanhempien aloitteesta. Sekä avio- että avoparien erotessa vanhempien pitää päättää siitä, miten lapsen/lasten asiat järjestetään eron jälkeen.

Vanhemmat voivat tehdä sopimukset lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta. Vanhemmat tekevät sopimuksen ja päättävät sen sisällöstä. Sopimuksen syntyminen edellyttää molempien vanhempien yhteistyötä. Lastenvalvoja avustaa vanhempia sopimuksen tekemisessä. Jos vanhemmat pääsevät sopimukseen, ja sopimus on lapsen edun mukainen, lastenvalvoja vahvistaa sopimuksen. Vahvistettu sopimus on rinnastettavissa käräjäoikeuden antamaan päätökseen.

Vanhemmat voivat sopia asioista myös keskenään suullisesti  tai kirjallisesti. Tällainen sopimus ei kuitenkaan ole virallinen, vahvistettu sopimus.

Avioerotilanteessa vanhemmat voivat hakea myös avioerohakemusken liitännäisasiana oikeuden päätöstä lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta.

Lastenvalvojan yhteystiedot

Viimeksi muokannut: Tarja Siren, 28.10.2016 10:30