Lastensuojelun perhetyö


Lastensuojelun tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyö on lastensuojelulain mukainen tukitoimi, jolla tarkoitetaan lastensuojelullista, suunnitelmallista ja tavoitteellista perheen tilanteen selvittelyä ja yhdessä sovittuihin muutoksiin tukemista. Työskentelyn aloittamisesta, työskentelyjakson pituudesta, seurannasta ja arvioinnista päätetään yhdessä lastensuojelun sosiaalityöntekijän ja perheen kanssa. Työskentelystä sovitaan asiakassuunnitelmassa ja sen aloittaminen edellyttää lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän päätöstä.

Tehostetun perhetyön perustehtävänä on lapsiperheiden tukeminen ja kuntouttaminen vaikeissa elämäntilanteissa, joissa lapsen huolenpito, tarpeet ja turvallisuus ovat vaarantumassa. Lastensuojelun perhetyö on perheen kriisitilanteessa tarjottavaa tehostettua tukea. Pääasiassa työskentelyllä pyritään tukemaan perheitä mutta siihen saattaa liittyä myös kontrollinäkökulma tilanteissa, joissa lapsen kasvu ja kehitys ovat jostain erityisestä syystä vakavasti vaarantumassa.

Perhetyö on perheelle maksutonta.


Sosiaaliohjaaja, perhetyön tiiminvetäjä
Sievälä Minna, puh. 040 335 7133

Viimeksi muokannut: Tarja Siren, 14.5.2018 13:41