Lastensuojelu

Lastensuojelu 
Yhteispalvelukeskus
Valtakatu 9 - 11 3 krs
37600 Valkeakoski
Fax 02 06 0118 70  ja   020 60 0118 69


Lain mukaan lapsena pidetään alle 18-vuotiasta ja nuorena alle 21-vuotiasta. Henkilön, joka tietää lapsen tai nuoren olevan lastensuojelun tarpeessa, tulee ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään.

Sosiaali- ja perhepalveluiden päivystyspuhelin 040 335 7095

Puhelimeen vastataan klo 8.00-16.00 arkipäivisin. Päivystyspuhelin on tarkoitettu vain kiireellisiin ja akuutteihin lastensuojelu tilanteisiin.

Lastensuojeluilmoituslomake

Lastensuojelun sosiaalipäivystykseen voi ottaa yhteyttä virka-ajan ulkopuolella kiireellisessä tapauksessa.

Perhe- ja yksilökohtaista lastensuojelua ovat avohuollon tukitoimet, huostaanotto ja sijaishuolto sekä jälkihuolto sijaishuollon jälkeen.


Avohuollon tukitoimia ovat mm.:

  • Sosiaalityöntekijän antama tuki keskustelujen ja kotikäyntien muodossa.
  • Lastensuojelun perhetyöntekijöiden apu arkielämästä selviytymisessä.
  • Tukihenkilö/-perhe ja lomatoiminta.
  • Kasvatus- ja perheneuvonta.
    Sosiaalityöntekijät tekevät runsaasti yhteistyötä, perhe yhtenä osapuolena, Valkeakosken perheneuvolan kanssa.
    Perhe voi olla yhteydessä oma-aloitteisesti perheneuvolaan, osoite Särpimäenkatu 27, puh. 040 335 7344.
  • Lyhytaikainen sijoitus kodin ulkopuolelle esim. perhekriisissä


Sijaishuolto ja huostaanotto

Mikäli lapsi tarvitsee kodin ulkopuolista hoitoa, niin hänet sijoitetaan joko perhehoitoon tai laitoshoitoon ( perhekodit, lastenkodit, koulukodit) lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Sijoitukset tehdään ensisijaisesti yhteisesti neuvotellen ja vanhempien suostumuksella myös lasta kuullen.

Sijaishuoltopaikat hankitaan Tampereen Asiakasohjaus Luotsin kautta. Sijaisperhetoiminnasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä  Perhehoito Luotsiin, josta saavat tarkempia tietoja asiasta.

Jälkihuolto

Sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa sijoitetun lapsen jälkihuollosta aina 21 ikävuoteen asti. Nuorta tuetaan henkisesti ja taloudellisesti aloittamaan itsenäinen elämä sijoituksen jälkeen.


Sosiaalityöntekijät:

sosiaalityöntekijä Milana Mokko, puh. 040 335 7382
Sosiaalityöntekijä Jukka Mäkelä  puh. 040 335 7406
sosiaalityöntekijä Eveliina Heinonen, puh. 040 335 7362
sosiaalityöntekijä Mari Arsalo, puh. 040 335 7134
sosiaalityöntekijä Anne Riihimäki, puh. 040 335 7267

Sosiaaliohjaaja Saija Lehtonen, puh. 040 335 7388
Sosiaaliohjaaja Minna Kamppari puh. 040 335 7381

Palvelupäällikkö Salla Heiskanen, puh 040 335 7890


Lastensuojelun toimisto 040 335 7373, arkisin 9.00 - 11.00

Viimeksi muokannut: Tarja Siren, 14.1.2019 10:05