Päiväkeskus

Terveysaseman päiväkeskus Terveysaseman päiväkeskus

Särpimäenkatu 27 (terveysasema)
040 335 7607

Palveluvastaava Antti Vilpponen
040 335 7275

Päiväkeskuksen hoitajat ovat tavoitettavissa arkipäivisin klo 7 - 16. 

Terveysaseman päiväkeskuksessa käy päivittäin noin 15 asiakasta. Asiakkaiden käyntipäivät suunnitellaan yksilöllisesti 1-5 x viikossa asiakkaiden tarpeiden mukaan. Palvelun piiriin hakeudutaan hoitavalta lääkäriltä tai hoitajalta saadulla lähetteellä. Tarvittaessa asiakkaalle järjestetään kuljetus päiväkeskukseen. Kuljetuspalvelu hakee asiakkaat kotoa aamulla klo. 7.15-8.45 välillä ja tuo asiakkaat kotiin päivän päätteeksi klo. 14.15-16.00 välillä. 

Terveysaseman päiväkeskus on tarkoitettu iäkkäille ja/tai pitkäaikaissairaille asiakkaille, joiden itsenäistä kotona asumista ja omatoimisuutta voidaan tukea päiväkeskuksen kuntouttavalla ja virikkeellisellä toiminnalla. Päiväkeskuksen viriketoiminta on ryhmämuotoista ja sen pääpaino on liikunnassa. Hoitajat toteuttavat päiväkeskuksessa hoitotyötä asiakkaan hoitosuunnitelman mukaisesti ja arvioivat asiakkaiden toimintakykyä ja tekevät pitkäaikaissairauksien seurantaa. Päiväkeskuskäynnillä voidaan tarvittaessa ottaa verikokeita, mitata verensokeri- ja verenpainearvoja yms. Asiakas voidaan ohjata ja/tai saattaa kuulokojehuoltoon sekä sovituille laboratorio- ja vastaanottokäynneille terveyskeskukseen. Päiväkeskukseen voidaan järjestää asiakkaalle omakustanteinen kampaajan tai jalkahoitajan käynti. Terveyskeskuksen päiväkeskuksessa järjestetään myös omaishoitajan vapaan aikaista hoitoa omaishoidettaville. 

Terveysaseman päiväkeskuksen asiakasmaksu on 23,45 € / päivä. Maksu sisältää aamupalan, lounaan ja päiväkahvin ja hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisen hoidon ja kuntoutuksen sekä kuljetuksen. Asiakasmaksut laskutetaan kerran kuukaudessa.

Omavalvontasuunnitelma


Päiväkeskus Mielikki Päiväkeskus Mielikki

Kirkkotie 6 (hoivakoti Wäinämöinen)
040 335 7301

Palveluvastaava Taru Lamminpää 
040 335 7437

Mielikin hoitajat ovat tavoitettavissa
arkipäivisin klo 8 -18.

Päiväkeskus Mielikissä käy päivittäin noin 20 asiakasta. Asiakkaiden käyntipäivät suunnitellaan yksilöllisesti 1-5 x viikossa asiakkaiden tarpeiden mukaan. Palvelun piiriin hakeudutaan lähetteellä, jonka voi saada hoitavalta lääkäriltä, geriatriselta osastolta, muistihoitajalta tai kaupungin kotihoidon hoitajalta. Päiväkeskuspäivään sisältyy yhteiskuljetus. Kuljetuspalvelu hakee asiakkaat kotoa aamulla klo. 8.00-9.00 välillä ja tuo asiakkaat kotiin päivän päätteeksi klo. 16.45-17.30 välillä.

Päiväkeskus Mielikki on tarkoitettu muistioireisille asiakkaille. Päiväkeskus Mielikissä käyvien asiakkaiden toimintakykyä tuetaan virikkeellisellä toiminnalla. Viriketoiminta on ryhmämuotoista ja sen pääpaino on liikunnassa. Päiväkeskuspäivään kuuluu erilaisilla välineillä tapahtuvaa tuolijumppaa, tasapainoharjoitteita ja ulkoilua sään salliessa. Muistitoimintoja tuetaan erilaisilla peleillä, kuten bingo ja muistipelit, lisäksi visaillaan ja  keskustellaan muisteluryhmissä.

Päiväkeskus Mielikin hoitajat toteuttavat asiakkaan hoitosuunnitelman mukaisesti hoitotyötä ja pitkäaikaissairauksien seurantaa sekä arvioivat asiakkaan toimintakykyä. Hoitajat arvioivat asiakkaan toimintakykyä, ravitsemustilaa ja muistia erilaisin mittarein. Päiväkeskuskäynnillä voidaan tarvittaessa ottaa verikokeita, mitata verensokeri- ja verenpainearvoja yms. Asiakas voidaan ohjata ja/tai saattaa kuulokojehuoltoon sekä sovituille laboratorio- ja vastaanottokäynneille terveyskeskukseen. Hoitajat konsultoivat asiakkaan hoidossa lääkäriä ja fysioterapeuttia tarpeen mukaan. Mielikkiin voidaan järjestää asiakkaalle omakustanteinen kampaajan tai jalkahoitajan käynti. Mielikissä järjestetään myös omaishoitajan vapaan aikaista hoitoa omaishoidettavalle.

Päiväkeskus Mielikissä järjestetään sovitusti kylvetyspalvelua päiväkeskusasiakkaille ja kodin ulkopuolista kylvetyspalvelua tarvitseville kotihoidon asiakkaille.

Päiväkeskus Mielikin asiakasmaksu on 28,55 € / päivä. Maksu sisältää aamupalan, lounaan, päiväkahvin ja päivällisen ja hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisen hoidon ja kuntoutuksen sekä kuljetuksen. Kylvetyspalvelusta peritään erillinen maksu. Asiakasmaksut laskutetaan kerran kuukaudessa.

Omavalvontasuunnitelma

Viimeksi muokannut: Anne Nyrhilä, 23.5.2018 8:17