Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta.

Varhaiskasvatusta järjestetään valtakunnallisten linjausten mukaisesti varhaiskasvatuspalveluissa, joista keskeisimpiä ovat

  • päiväkotitoiminta,
  • perhepäivähoito sekä
  • kerhotoiminta ja perhekerhot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Esiopetuson vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista tarjottavaa suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta. Varhaiskasvatus, esiopetus osana varhaiskasvatusta ja perusopetus muodostavat lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän jatkumon.

Valkeakosken kaupungin esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma


Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on mahdollisuus valita lapselleen:

Lisäksi Valkeakosken kaupungissa on mahdollisuus hakea kunnan ja seurakunnan  kerhopaikkaa, jolloin oikeus kotihoidontukeen säilyy.

Varhaiskasvatuspalveluja tuottavat kunnat, järjestöt, yksityiset palveluntuottajat.


Koulutus- ja hyvinvointipalvelujen yhteystiedot

Viimeksi muokannut: Marja-Liisa Ojanen, 10.10.2018 11:56